Nationellt vårdprogram för hypertyreos på remiss

Den 19 april gick det nya nationella vårdprogrammet för hypertyreos ut på remiss. Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att senast den 14 juni lämna synpunkter.

Inom Sköldkörtelförbundet finns en arbetsgrupp som kommer att granska vårdprogrammets innehåll ur ett patientperspektiv. Alla medlemmar är välkomna att lämna synpunkter till arbetsgruppen via e-post senast den 20 maj till katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se

Läs och ladda ner remissversionen av nationellt vårdprogram för hypertyreos