Nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer på remiss

Den 15 februari gick det reviderade nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer ut på remiss. Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att senast den 15 april lämna synpunkter.

Inom Sköldkörtelförbundet finns en nybildad arbetsgrupp som kommer att granska vårdprogrammets innehåll från patientperspektivet. Alla medlemmar är välkomna att lämna synpunkter till arbetsgruppen via e-post senast den 19 mars till katarina.nydahl(at).skoldkortelforbundet.se (Notera att (at) ska bytas ut mot @ – vi har valt att skriva adresserna så här i ett försök att undgå spam).

Läs mer och ladda hem remissversionen.