43 NDT-berättelser – att överlämna till läkare

Har du medicinerat med Levaxin, gått över till NDT och mår nu bättre? Den frågan ställdes till Sköldkörtelförbundets medlemmar, och vi har samlat in och sammanställt 43 sådana berättelser – berättelser som med fördel kan skrivas ut och överlämnas till läkare som av någon anledning inte tror på individanpassad behandling av hypotyreos.

Bakgrunden är att en patient som samlat ihop sådan information, avidentifierat och överlämnat till sin läkare fick svaret att ”Oj! Någon sådan sammanställning har jag inte sett tidigare”. Läkaren gick sedan med på att ansöka om licens på NDT, till denna patient där standardbehandlingen med Levaxin inte gett önskad symtomlindring. 

En Sifo-undersökning från 2018 visar att 60% av hypotyreospatienter (dvs nära en kvarts miljon människor) lever med kvarstående symtom på sjukdomen trots behandling, vilket påverkar dem i olika grad. Över 20% uppger att de mår fortsatt dåligt – dvs nära 100 000 människor. Till Sifo-rapporten

Sköldkörtelförbundet anser att alla har rätt till att få prova en mer individanpassad behandling i de fall inte standardbehandlingen fungerar. Det är tyvärr inte ovanligt att få höra att det inte finns någon vetenskap bakom sådana individanpassade alternativ, men denna osanning som fått fäste i vissa kretsar motvisas av exempelvis forskningslänkarna på denna sida (som är ett urval). Men betydligt mer forskning, och utveckling, behövs. På behandlingsområdet har ingen utveckling skett sedan 1950-talet!

Vill även du lämna din NDT-berättelse? Skicka då denna till webmaster(a)skoldkortelforbundet.se, så kommer vi att uppdatera dokumentet med fler berättelser efterhand. Även ett dokument med förbättringar av individanpassad vård med kombinationsbehandling med Liothyronin (T3) är på gång – tillhör du dem som upplevt detta, mejla oss gärna din berättelse redan nu (på e-posten ovan). Tack för ditt bidrag!

One comment on “43 NDT-berättelser – att överlämna till läkare

Comments are closed.