Nominera till förbundsstyrelsen 2022-2024

Just nu pågår valberedningens arbete med att söka efter kandidater till samtliga förtroendeposter i Sköldkörtelförbundet för mandatperioden april 2022 – april 2024. Ta chansen och engagera dig du också!

Nomineringsprocessen

 • Alla nomineringar sker genom Nominator (behöver du hjälp – hör av dig!). Du kan både nominera dig själv och/eller föreslå någon annan. Det enda kravet för att vara valbar på förbundsmötet är att personen som nomineras är medlem eller blir det under processen! 
  Här hittar du Nominator: https://nominera.se/SKOF
   
 • När du nominerar så behöver du personens namn och kontaktuppgifter,  förtroendeposten/-erna denne nomineras till samt en kort motivering. Om du nominerar någon annan än dig själv ska du har tillfrågat personen.
  (OBS! Senast 220109) (Du får ett bekräftelsemail när din nominering har mottagits)
   
 • Den som nomineras får ett mail från Nominator med information om att man har blivit nominerad samt en länk till Nominator där man har ett antal frågor att svara på. Dessa frågor kan man svara på i egen takt eftersom man via länken väljer ett lösenord till en egen användare på Nominator. Detta gör att man kan återkomma och komplettera sina svar vid ett senare tillfälle. Man behöver även acceptera sin nominering.
  (Frågor och nominering besvaras senast 220114)
   
 • Efter att alla nomineringar inkommit genomför valberedningen digitala intervjuer under jan-feb-22. Valberedningen sätter därefter samman ett förslag inför förbundsmötet i april.
  Samtliga nominerade får en återkoppling av valberedningen i slutet av valprocessen.

Hör av er om ni har några frågor! 

Varma hälsningar
Valberedningen Sköldkörtelförbundet

Du kan maila oss på valberedningen@skoldkortelforbundet.se