Ny riksdagsmotion: Föreslår satsningar på forskning och kunskapsstöd/ nationella riktlinjer för sköldkörtelsjukdom

För fjärde året i rad motionerar riksdagsledamöterna Ingela Nylund Watz m.fl. (S) om förbättrad vård och kunskap om sköldkörtelsjukdom. Bland annat lyfter Nylund med kollegor fram resultatet av Sköldkörtelförbundets Sifo-undersökning, som visar att många fortsätter att må dåligt av standardbehandlingen med Levaxin. Endast ett fåtal av dessa patienter erbjuds idag en individanpassad behandling som exempelvis kombinationsbehandling med Levaxin + Liothyronin eller NDT. Man hänvisar även till en rapport från Socialstyrelsen som visar att antalet patienter med hypotyreos ökar kraftigt samtidigt som det finns stora regionala skillnader i läkemedelsförskrivning.

Vidare skriver man att kunskapsläget kring sköldkörtelsjukdom är otillfredsställande inom stora delar av hälso- och sjukvården, samt är det är mycket oroande att det råder stor brist på endokrinologer. ”Därför är det hög tid att samla forskning och klinisk kompetens på området genom tex en ny centrumbildning i vilken det möjliggörs att bedöma forskningsläget, bedriva ny forskning och utveckla sköldkörtelvården.

Avslutningsvis skriver man: ”Eftersom sköldkörtelsjukdom är mycket vanligt förekommande, särskilt hos kvinnor, är det angeläget att Socialstyrelsen ges möjlighet att utveckla det nödvändiga kunskapsstöd som behövs inom hela den svenska hälso- och sjukvården om symptom, behandlingsmetoder och ny forskning.” För att Socialstyrelsen ska kunna påbörja sitt arbete krävs ett uppdrag från regeringen.

En motion är ett förslag till beslut som läggs fram av en eller flera riksdagsledamöter. Motionen kommer närmast att behandlas i Socialutskottet den 12 mars.

Läs motionen i sin helhet här

För ytterligare information, kontakta: Ingela Nylund Watz (S), tjänstgörande riksdagsledamot E-post: ingela.nylund.watz@riksdagen.se Telefon: 08-786 56 45

Nadja Öström, ordförande Sköldkörtelförbundet E-post: nadja.ostrom@skoldkortelforbundet.se Telefon: 073-981 96 96

Läs också:

4 comments on “Ny riksdagsmotion: Föreslår satsningar på forskning och kunskapsstöd/ nationella riktlinjer för sköldkörtelsjukdom

Comments are closed.