Nya stadgar för föreningen – remiss till alla medlemmar

Styrelsen föreslår nya stadgar för föreningen. Förslaget är omfattande och innehåller även nya stadgar för regionala och lokala föreningar.

På årsmötet i mars 2016 beslutades att Sköldkörtelföreningen skulle utvecklas till ett förbund med föreningar runt om i landet. För att kunna ombilda nuvarande förening till ett förbund med föreningar ute i landet behöver nya stadgar tas fram. Nu inbjuds alla medlemmar, revisorer och valberedning att inkomma med synpunkter på de nya stadgarna. Synpunkterna sänds till info@skoldkortelforeningen.se före den 15 februari.

För att underlätta inbjuds alla till en informations- och diskussionskväll onsdagen den 1 februari 2017 kl 18.30 i ABF-huset, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm. Se skyltar innanför entrén för information om mötessal och våning.

Stadgeförslaget jämte en introduktion och förklaring i pdf-format laddas ner här nedan.

Kortfattad introduktion till nya stadgarna

Stadgar lokalavdelningar

Stadgar regional förening

Stadgar för Riksförbund_rätt version

Varför nya stadgar?