Litteratur

Läs om hur sköldkörtesjukdomar fungerar på djupet, möt andra som fått ett friskare liv eller få tips om hur du själv kan bli bättre.

litteratur_autoimmun_paleokost

Autoimmun kokbok - läkande paleokost

Autoimmuna sjukdomar ökar för varje år och har växt till en epidemi som drabbar över en miljon svenskar. Vi som har författat boken har med den här metoden själva blivit symptomfria från bland annat psoriasis, ledvärk, allergier och astma.

Vad är autoimmun sjukdom?

Autoimmunitet har blivit vår tids folksjukdom. Beroende på vilken vävnad som angrips får sjukdomen olika namn. Om lederna angrips kallas det RA (reumatoid artrit) och om hjärnan angrips kallas det MS (multipel skleros). Symptomen skiljer sig, men den grundläggande orsaken till sjukdomen är densamma, nämligen ett felreglerat immunförsvar och en tarmslemhinna som läcker.

Den här boken vill gott. Den är baserad på nya vetenskapliga belägg och många vittnesmål om att kosten faktiskt kan påverka inflammationer.

Man kan läka från autoimmun sjukdom. Vi har i en enkel guide och med över 70 recept i boken som kan hjälpa sig att läka från sjukdom.

Exempel på autoimmuna sjukdomar

Reumatism, Hashimotos (underfuntion av sköldkörteln) SLE, celiaki, struma, hypotyreosulceröskolit, IBS, fibromyalgi, crohns, multipel skleros (MS) ulcerös colit, dermatomyositis, Guillain-Barrés syndrom, alopecia, Sjögrens syndrom, glomerulonefrit, vitiligo, myasthenia gravis, myokardit perniciös, anemi, uveit polyarteritis, nodosa polymyosit, primär gallcirros, sklerodermi, tyreoidit granulomatös, polyangit (Wegeners) autoimmun hepatit med flera andra upp till 50 fler autoimmuna sjukdomar.

Om du dessutom har problem med allergier, astma eller andra inflammationer i kroppen är denna kost bra för dig.

Författarna Karl Hultén och Cecilia Nisbet Nilsson har med den här metoden själva blivit symptomfria.

Boken hittar du på Bokus.com

litteratur_gnisselzonen

Gnisselzonen: så lyckas du bli av med trötthet, värk, sömnproblem

Gnisselzonen är gråzonen mellan hälsa och sjukdom. Den som befinner sig här mår inte speciellt bra, men det finns ingen sjukdom för sjukvården att bota.

Värk, trötthet, håglöshet och magproblem är typiska problem som kan vara tuffa och tärande. Läkaren hittar inget fel. Man får ingen gul lapp med sig hem, eller så får man det, men det är recept på sömnpiller, laxermedel, smärtlindring eller andra piller som dämpar symptom, men som inte löser problemet.

Gnisselzonen hjälper dig att komma till rätta med de problem som sätter käppar i hjulet för din goda hälsa. Första delen av boken är indelad efter olika problemområden. Här får man lära sig om orsaker och samband direkt kopplade till olika problem. I andra delen av boken får man lära sig mer om hur kroppen fungerar ur ett näringsfysiologiskt perspektiv.

Det här är en krashkurs i grundläggande näringsfysiologi som i första hand riktar sig till kvinnor 40+. Det handlar inte bara om att hitta mat som får kroppen i balans utan om livsstil i stort. Gnisselzonen är en bok för alla de som läser tidningars olika tips om vad som är bra för hälsan. Här sätts alla de tipsen i sitt sammanhang och man får den stora bilden. Man får lära sig varför alla de här tipsen faktiskt är bra och hur de fungerar.

Anna Hallén är kostrådgivare och bästsäljande författare av kokböcker inom LCHF. Hon är en mycket uppskattad föreläsare, har en stor skara följare och medverkar regelbundet i tidningar om mat och hälsa. Gnisselzonen är en helt ny typ av bok för Anna och här får hon visa att hon fullt ut behärskar konsten att förklara ett så komplext ämne som näringsfysiologi på ett lättsamt, målande och fängslande sätt.

Boken hittar du på Bokus.com

litteratur_klinisk_endokrinologi

Klinisk Endokrinologi

Klinisk endokrinologi ger läsaren en djup insikt i teorierna bakom de endokrinologiska sjukdomarna och beskriver utförligt utredning, behandling och uppföljning av både vanliga och sällsynta endokrino­logiska sjukdomar, inklusive diabetes. Boken är försedd med rikligt med tips kring bedömning av provsvar, fallgropar att undvika liksom rekommendationer om vad som bör handläggas inom primär- respektive specialistvård. Författarna är kliniskt verksamma läkare med många års erfarenhet som specialister och handledare. Kunskapsnivån och omfattningen i boken är anpassad efter Svenska Endokrinologföreningens checklista för ST-läkare.Klinisk endokrinologi riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma specialister i endokrinologi och diabetologi, internmedicin och allmänmedicin.

litteratur_stoppa_skoldkortelskandalen

Stoppa Sköldkörtelskandalen

T4-preparat som Levaxin tillsammans med TSH-värdet har lett till att hundratals miljoner patienter världen över har förblivit antingen odiagnostiserade eller underbehandlade. Boken "Stoppa sköldkörtelskandalen: En patientrevolution mot årtionden av undermålig behandling av sköldkörtelsjukdomar” är en bok skriven av en patient för patienter, om en världsomfattande skandal som pågått i mer än ett halvt sekel.

Boken går i detalj in på och förklarar:

1) vilka läkemedel som ger bäst resultat och varför; 2) vilka provsvar som är viktigast, och hur dessa ska tolkas (det handlar inte om att bara hamna inom “normalvärdena”); 3) hur många patienter som drabbas av binjuretrötthet som en följd av undermålig behandling, samt vad dessa har lärt sig om hur binjuretrötthet botas; 4) en lång lista med orsaker till låg ämnesomsättning; 5) bästa sättet att behandla Hashimotos sjukdom och glutenintolerans; 6) varför patienter behöver känna till problemet med reverserat T3, och hur det åtgärdas; 7) hur man upptäcker och avhjälper brist på D-vitamin, vitamin B12 och järn, jod och andra brister som läkarna lätt kan missa.

Denna “sköldkörtelbibel” har rönt stor framgång bland sköldkörtelpatienter världen över, och syftar till att lära patienterna mer om sin sjukdom – information som de i sin tur kan ta med sig till sina läkare var de än befinner sig, och därmed åstadkomma nödvändiga förändringar i behandlingen av sköldkörtelsjukdomar.

(text lånad från hypotyreos.info)

Boken hittar du hos Adlibris.com

litteratur_why_do_i_still_have

Why Do I Still Have Thyroid Symptoms? When My Lab Tests Are Normal

av Datis Kharrazian

En mycket informativ bok framför allt riktad till sköldkörtelsjuka med hypotyreos i allmänhet och Hashimoto´s i synnerhet.

Vår medlem Christina Gudmunsson har påbörjat ett översättningsarbete av de sammanfattningar som återfinns i slutet på varje kapitel


Kapitel 1 belyser:

 • Sköldkörteln är en körtel som sträcker sig över struphuvudet i halsen och reglerar ämnesomsättningen.
 • Hypotyreoidism inträffar när sköldkörteln är genomgående underaktiv för en mängd olika skäl. Receptbelagda sköldkörtelhormoner tar sällan itu med den verkliga orsaken till dålig sköldkörtelfunktion.
 • Hashimotos sjukdom, är en autoimmun sjukdom som förstör sköldkörtelvävnad och är den vanligaste orsaken till hypotyreos.
 • Hjärnan utsöndrar thyroid-stimulerande hormon (TSH), som berättar för sköldkörteln att göra och utsöndra sköldkörtelhormon T4 och T3. T4 och T3 som är namngivna för antalet jod molekyler av jod – fyra och tre resp.
 • Kroppen kan bara använda T3, även om endast 7 procent av det utsöndras av sköldkörteln. Kroppen måste konvertera T4 kallade tetraidothyronine 5’deiodinase. Detta händer i levern, mag-tarmkanalen, och olika andra celler i kroppen, såsom muskler, hjärta och nervceller. T3 går in i kärnan hos dessa celler för att aktivera den genetiska thyroid kontrollen.
 • Många saker bidrar till hypotyreos. De omfattar dålig lever eller tarmfunktion, en trög hypofys, alltför många sköldkörtel-bindande proteiner i blodet (som en följd av överskott av östrogen), en immun dysfunktion.
 • Tjugo procent av T4 omvandlas till T3 i tarmarna, men endast i närvaro av frisk tarmflora.
 • Näringsmässigt stöd vid hypotyreos är viktigt, eftersom många viktiga funktioner i kroppen kan bli nedsatt på grund av felaktig sköldkörtelfunktion.


Sammanfattning av kapitel 2

 • Eftersom Hashimoto är en autoimmun sjukdom går ofta patienter odiagnostiserade, och till stor del misskötts de av både traditionella och alternativa hälso-och sjukvårdssystem.
 • Personer med Hashimoto svarar oftast inte bra på tyroideahormoner (sköldkörtelhormoner), eller de upplever symtom av både underaktiv och överaktiv sköldkörtel.
 • Ett TPO och TGB blodprov gällande antikroppar, hjälper till att identifiera Hashimoto. Ett negativt svar är ibland falsk reklam eftersom immunförsvaret skiftar. Om symtomen starkt tyder på sjukdomen, bör upprepade tester göras för att bekräfta diagnosen. Ibland är det nödvändigt att ta reda på om patienten har gluten före en antikroppstest.
 • Eftersom komplettering med jod kommer att förvärra Hashimoto, ska du strikt undvika jod om du har sjukdomen.
 • Ett flertal studier har visat ett samband mellan glutenintolerans och Hashimoto. Om du har sjukdomen, ät en glutenfri kost, undvik olika sädesslag som vete, korn, råg, spelt, kamut (egyptiskt variant på durumvete) och havre. Glutenmolekylen är mycket lik sköldkörtelmolekylen, som förvirrar övernitiskt immunsystemet i en glutenintolerant person.
 • Riskfaktorer för att utveckla Hashimoto inkluderar glutenintolerans, insulinresistans, PCOS (polycystiskt ovarialsyndrom – hormonrubbningar/mensrubbningar), östrogen fluktuationer, D-vitaminbrist, kronisk infektion, inflammationer eller en immunreaktion till tungmetaller eller miljögifter.


Sköldkörteln och mitokondrierna

Sköldkörteln och mitokondrierna är en utvidgad och fördjupad version av boken Det trötta folket. Författaren berättar om sina erfarenheter av behandlingen av ”trötta” patienter, som trots normala laboratorievärden, kan ha låg ämnesomsättning. Vi får ta del av aktuell kunskap om sköldkörtelhormonerna T4 och T3 liksom mitokondriernas, cellens kraftverk, betydelse i ett evolutionärt perspektiv.

Vi får följa sköldkörtelhormonernas väg från produktion i sköldkörteln till deras funktion på cellnivå och hormonernas betydelse för våra livsprocesser från fosterutvecklingen till reproduktionsåldern.

I boken beskrivs även de senaste rönen om mitokondriernas betydelse för utveckling av diabetes och det s k metabola syndromet. Vi kan läsa om det nya ämnet Mitokondriell medicin som ser helheten i patientens symtombeskrivning, vilket står i kontrast till dagens specialiserade och subspecialiserade patientkontakt.

Författaren skriver om sin teori ”endogen hyperoxi” hur det bildas och hur det skapar förutsättning för de fria syreradikalerna att skada cellerna och därmed starta processen för våra åldersrelaterade sjukdomar.

Boken riktar sig framförallt till läkare och till patienter som vill fördjupa sig i ämnet men även till våra politiska beslutsfattare för att öka förståelsen för och se orsaker till ohälsa i det moderna samhället.

Tyngre vetenskapligt faktaunderlag förekommer i flera avsnitt.

Intressanta fallbeskrivningar avslutar boken.

Beställ boken här

litteratur_your_thyroid_and_how

Your Thyroid and How to Keep It Healthy

av Barry Durrant Peatfield, M.D

Beskrivning: Utförligare beskrivning kommer senare

Barry Durrant Peatfield är allmänläkare i British National Health Service, som praktiserat vid Broda Barnes institutet i USA.

Pris ca 200 kr

litteratur_hypothyreodism_the_unsuspected_illness

Hypothyrodism - the unsuspected illness, av Broda Barnes, M.D

Beskrivning: Av alla de problem som kan påverka den fysiska eller psykiska hälsan är en rubbning i sköldkörteln den valigaste orsaken. Ingen orsak är enklare eller billigare att korrigera. Och ingen är oftare obehandlad eller mindre misstänkt. Många lider av Hypotyreos - underfunktion - utan att ens veta om det. Låg energi eller ständig trötthet är vanliga klagomål under ett läkarbesök. Hypotyreos kan vara orsaken till kronisk huvudvärk, upprepade infektioner, orubbliga hudproblem eller cirkulationssvårigheter. Ännu mer skrämmande är att det kan vara en viktig faktor för hjärt-kärlsjukdomar, lungcancer och emfysem. Och det är hypotyreos som är orsaken till många känslomässiga och mentala störningar. "Hypothyreodism - the unsuspected illness" förklarar vad hypotyreos är på ett enkelt och begripligt språk. Den berättar hur underfunktion kan påverka din hälsa och ditt liv. Dr Broda Barnes och Lawrence Galton berättar om sköldkörtelns betydelse, hur den fungerar, de problem dess dysfunktion kan föranleda. Bokens detaljerade patientberättelser, ofta ansedda som hopplösa fall, upptäcks vara relaterade till hypotyeodism och botas av Dr Barnes enkla och effektiva metoder. Och de diskuterar om du också kan vara drabbad av hypotyreos, påverkad av symtom som din läkare inte känner till. I boken beskrivs ett enkelt test du kan göra hemma för att upptäcka om hypotyreoidism kan vara den verkliga orsaken till dinohälsa. Om du vet att du är hypothyroid kommer boken "Hypothyreodism - the unsuspected illness" att besvara många frågor om ditt tillstånd. Om du misstänker att du kanske har sjukdomen men är osäker på vad som kan orsaka ex kronisk huvudvärk, infektioner, trötthet och låg energi kan boken hjälpa dig att hitta svaret.

Pris ca 200 kr

litteratur_safe_uses_of_cortisol

Safe uses of cortisol, av William McK Jefferies, M.D

Beskrivning (engelska):"When a synthesized version the naturally occuring hormone cortisol first came into use in the early part the 20th century, it was hailed as a miracle drug. It produced such dramatic beneficial effects in sufferers of rheumatoid arthritis and many other conditions that its discoverers were awarded the Nobel Prize. After a few years, however, severe and sometimes fatal side effects were discovered, leading practitioners to conclude that this medicine was too dangerous for all but the most serious conditions.
William McK. Jefferies was an endocrinologist who first became interested in the effects of cortisol while training under a pioneer in the study of adrenocortical function. During his fifty two years of clinical practice, Dr. Jeffries came to make a distinction between physiologic doses of cortisol-those that simply restore levels to what a healthy body would normally produce-and the much higher and more dangerous pharmacologic doses that are currently prescribed for certain conditions.

In this book, Jeffries argues convincingly that physiologic doses of cortisol can offer profound and dramatic improvement for an enormous number of conditions without the dangerous side-effects found in much larger doses. The list of conditions Jeffries has seen beneficially impacted by physiologic doses of cortisol is impressive, including not just Addison's disease and rheumatoid arthritis, but also female fertility problems, autoimmune disorders, allergies, the common cold, influenza, shingles, mononucleosis, hypoglycemia and chronic fatigue syndrome.
Throughout this book, Jeffries provides numerous case studies drawn from his own clinical practice highlighting cortisol's powerful effects. Though he has over a thousand hours of patient experience in using cortisol safely, he frequently calls for more controlled research to be done on the less widely accepted uses he discusses. Unfortunately, he is all too aware that, because the patents on cortisol expired long ago and there is little money to be made off of this inexpensive drug, it remains unlikely that it will get the attention it deserves.
Though the book is somewhat heavy on medical terminology, it remains highly readable and accessible to non-physicians, and will be of particular interest to anyone suffering from any of the above listed conditions. In light of current fears about bird flu, his discussion of how influenza compromises the body's natural cortisol production is particularly fascinating and I hope that it will not go unnoticed should a pandemic occur."

Pris ca 600 kr

litteratur_skoldkortelboken

Sköldkörtelboken

Är du trött och funderar på om du håller på att bli utbränd? Är yr när du reser dig, lite trög i magen och frusen när du sitter stilla? Svullen i ansiktet eller kroppen? Mjölksyra i benen så fort du anstränger dig? Orsaken till symtomen kan visa sig vara brist på sköldkörtelhormon och det går att behandla. Är du istället redan diagnosticerad och har problem med dosinställningen? Vill hälsan inte riktigt infinna sig? Då kan den här handboken vara ett stöd i arbetet för att du ska må bättre. Eller är du kanske läkare och har många trötta patienter med diffusa symtom? Då kan den här boken vara inspirerande. Du som har fått missfall eller är gravid, och du som är över 45 år - särskilt om du är kvinna - och du som har släktingar som har en sköld- körtelsjukdom ska vara extra uppmärksam. Syftet med den här handboken är att bidra med kunskap. Här beskrivs vilka symtom man får av sköldkörtel- hormonbrist. Hur diagnos och be- handling går till. Vad man kan göra själv. Språket riktar sig till patienter, men boken vänder sig även till läkare och annan vårdpersonal.

Boken hittar du hos Adlibris.com

litteratur_fa_livet_tillbaka

Få livet tillbaka

Har du lagt på dig trots att du inte äter mer än vad du brukar? Kan du inte gå ner i vikt? Är du helt utmattad och orkar ingenting? Lider du av depression? Har du fått dubbelhaka och påsar under ögonen? Eller blir du andfådd bara av att gå upp för tre trappsteg? Då är du kanske en av många som lider av sjukdomen hypotyreos, eller vad man också kallar för ”för låg ämnesomsättning”. För låg ämnesomsättning – en sjukdom som på läkarspråk kallas för hypotyreos – är en vanlig men ofta förbisedd folksjukdom. Levaxin, som är det mest använda läkemedlet för sjukdomen, är det tredje mest sålda receptbelagda läkemedlet i Sverige.

 • Har du gått upp i vikt trots att du inte har ändrat matvanor?
 • Går du inte ner i vikt trots att du går på bantningskur?
 • Har du svårt att koncentrera dig och minnas saker?
 • Är du väldigt, väldigt trött?
 • Fryser du mycket? Behöver du mer värme än alla andra?
 • Är du uppsvälld eller plufsig i ansiktet och på halsen?
 • Har du svullna ögonlock eller påsar under ögonen?
 • Har din hud blivit slapp och lös?
 • Har du fått dubbelhaka?
 • Lider du av förstoppning?
 • Tappar du hår från huvudet eller ögonbrynen?
 • Har du fått _ era missfall eller är du drabbats av havandeskapsförgiftning?
 • Har du oförklarligt öm i muskler och leder?
 • Blir du väldigt lätt andfådd – till exempel bara av att gå upp för några få trappsteg?
 • Är det i stort sett omöjligt för dig att motionera?
 • Får du ofta kramp i benen?
 • Har du tendens till depression?

Har du flera av de här symtomen? Då kan du vara en av dem som går omkring med obehandlad hypotyreos. Eller är det så att du redan får behandling för hypotyreos, men fortfarande har symtom? Hypotyreos beror inte på en felaktig livsstil utan på att sköldkörteln producerar för lite sköldkörtelhormon. Inte en enda av kroppens celler fungerar normalt när det råder brist på sköldkörtelhormon. Men med rätt behandling kan du bli fri från symtomen och få ett normalt liv igen. Helle Sydendal tillhör gruppen välutbildade, pålästa och engagera¬de kvinnor som kan berätta sin sjukhistoria med hypotyreos i bokform. Hon beskriver den typiska symtomutvecklingen, mötena med oförstående läkare och slutligen den dramatiska förbättringen och återgången till hälsa när rätt mediciner får verka. Boken Få livet tillbaka förklarar på ett ingående sätt de symtom som hypotyreospatienten kan drabbas av. Bokens läsare får sådan information att de med nyvunna kunskaper lättare kan söka och förhoppningsvis få tillgång till adekvat behandling.

Boken hittar du hos Adlibris.com