Öppet brev till Takeda och LV: Varför informeras inte patienter och allmänhet?

Stockholm den 15 januari 2017

Öppet brev till läkemedelsbolaget Takeda Pharma AB och till Läkemedelsverket.

Varför informeras inte patienter och allmänhet?

Sköldkörtelföreningen fick av en händelse den 8 december 2016 vetskap om att vissa batcher av medicinen Liothyronin med omedelbar verkan dragits in från distributörer och apotek. Föreningen kontaktade då Takeda Pharma och fick lugnande besked. För säkerhets skull informerade vi dock våra medlemmar så gott vi kunde via våra interna kanaler.

De senaste dagarna har dock oroande många hört av sig till föreningen, personer som under längre tid medicinerat med tabletter från dessa batcher och som blivit, för dem själva, oförklarligt sämre i sin sjukdom. Dessa personer är nu upprörda och besvikna över att de inte fått besked om att de medicinerar med en undermålig medicin. En del har försökt byta den felaktiga medicinen mot ny, men nekats på apoteken. Många patienter runt om i landet är fortfarande omedvetna om att de intar undermålig medicin.

Produktion, marknadsföring och försäljning av läkemedel är hårt reglerad i EU och Sverige, just för att begränsa negativa effekter av en sådan händelse, som nu inträffat. Med ledning av vad vi nu kan överblicka, förefaller det som om vare sig Takeda Pharma eller Läkemedelsverket i detta fall tagit det ansvar för tillsyn, kontroll, produktsäkerhet och information som åligger dem.
Som representant för slutanvändarna önskar vi en förklaring till varför patienter inte genast informeras med till buds stående medel om medicinens kvalitetsbrister.

För Sköldkörtelföreningen

Nadja Öström
Ordförande

 

Sköldkörtelföreningen organiserar personer med sköldkörtelsjukdomar. Föreningen har cirka 3.500 medlemmar. Drygt 6000 personer medicinerar med Liothyronin – gissningsvis är några hundratal av dem medlemmar i föreningen.
Vissa batcher av medicinen Liothyronin drogs in den 8 december 2016 av Läkemedelsverket (LV) på grund av potentiellt bristande terapeutisk effekt. LV beslöt att endast meddela distributörer, grossister och apotek trots att man då visste att vissa batcher varit ute i handeln sedan lång tid och intas av personer som långtidsmedicinerar.