Personanpassad livsstilsmedicin vid läkemedelsbehandlad primär hypotyreos med kvarstående symtom – enkät

Patienter med underfungerande sköldkörtel kan ha flera olika symtom som trötthet, stresskänslighet, led- och muskelvärk, magbesvär och nedsatt kognitiv förmåga. En del patienter upplever fortsatta besvär trots att de får behandling med Levaxin. Den här problematiken har dokumenterats i forskningen och visar att fler studier behövs kring behandlingen av hypotyreos.

På Sköldkörteldagen som hölls av Sköldkörtelföreningen den 21 maj presenterade specialistläkare i rehabiliteringsmedicin Lisa Palmlöf och specialist endokrinolog Kerstin Brismar detta projekt.

Deltag genom att svara på en enkät som tar ca 40 min att besvara.
Det är viktigt att så många som möjligt svarar så att de kan få fram nödvändig statistik på det faktiska läget för mångas ohälsa med kvarstående symtom trots behandling med T4 (Levaxin/Euthyrox).

Syfte

  • En kartläggning med syfte att beskriva den komplexa symtombilden hos patienter med underfunktion i sköldkörteln (primär hypotyreos) trots normaliserade sköldkörtelvärden vid levaxinsubstituerad hypotyreos.
  • En interventionsstudie med syfte att dels pröva ut ett nytt omfattande behandlingsprogram genom att undersöka hur olika delkomponenter fungerar i praktiken att genomföra och vilka interventioner som är mest effektiva.

Läs mer och deltag i enkäten! Sprid gärna enkäten så att så många som möjligt deltager!