Riksdagsmotion om nya riktlinjer för sjukvård av sköldkörtelsjuka

Avsändare är Ingela Nylund Watz (S), Yilmaz Kerimo (S) och Azadeh Rojhan Gustafsson (S).

Motion 2015/16:1401

I början av oktober inkom en motion till riksdagen om förbättrad vård för sköldkörtelsjuka. Motionen 2015/16: 1401, Behovet av nya riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar och sjukdomstillstånd med likartade symptom orsakade av autoimmuna processer, är skriven av riksdagspolitikerna Ingela Nylund Watz (S), Yilmaz Kerimo (S) och Azadeh Rojhan Gustafsson (S). Sköldkörtelföreningen delar motionsförfattarnas uppfattning om behovet av förändring när det gäller vården av sköldkörtelsjuka och jobbar på bred front med frågan.

Det står bland annat att läsa följande:

De behandlingsmetoder som används vid hypotyreos idag är från 1960-talet och vanligtvis förskrivs medicinen Levaxin. Ny kunskap pekar dock på att denna behandling inte fungerar för alla och att andra tillgängliga mediciner, Liothyronin och NDT, ger bättre effekt. Ytterst få patienter i Sverige har dock tillgång till dessa medan de är vanligare i utlandet. Kunskapen om dessa nya behandlingsmetoder inom svensk sjukvård är låg och behöver förbättras. Dessutom behöver kunskapen fördjupas avseende sjukdomstillstånd med likartad symptombild som hypotyreos för att felbehandling ska kunna undvikas. Det är inte rimligt att många, företrädesvis kvinnor, tvingas till åratal av tröstlösa kontakter med vården på grund utav att kunskapen och behandlingsmetoderna inte utvecklas.

Styrelsen startade en kommunikationsgrupp i början av sommaren som arbetar med att medialt uppmärksamma de brister vi sköldkörtelsjuka möter inom vården. Stort tack till alla medlemmar som ställt upp i media och berättat sin historia. Genom intervjuer i media och Sköldkörtelföreningens debattartikel på SVT Opinion har våra problem uppmärksammats i flera intervjuer. Vi ser också att motionskrivarna har hämtat inspiration från Sköldkörtelföreningens debattartikel på SVT Opinion, vilket är positivt. I september besökte styrelsen Socialdepartementet och hade ett bra möte med sjukvårdsminister Gabriel Wikströms tjänstemän där vi redogjorde för vårdproblematiken. Vi fortsätter våra kontakter med politiker/beslutshavare och arbetar vidare med att förbättra vården för alla sköldkörtelsjuka.

Våra mål är:

  • Öka kunskapen inom sjukvården kring sjukdomen och om vilka behandlingar som finns.
  • Få sjukvården att öppna upp för fler behandlingsalternativ och i samarbete med patienten uppnå en optimal medicinering. 
  • Få sjukvården att skapa generella riktlinjer för alla landsting för en mer jämlik vård.
  • Få sjukvården att öppna specialistmottagningar för sköldkörtelsjuka.
  • Öka anslagen till forskning.

Varma hälsningar från Nadja Öström, Ordförande Sköldköldkörtelföreningen.