Samarbete med SLS och utgåvorna av Vård&Hälsa

Vård&Hälsa är ett initiativ från Svenska Läkaresällskapet, läkarkårens vetenskapliga organisation. Läkaresällskapets målsättning är att vara den aktivt ledande oberoende och ideella organisationen som driver utvecklingsfrågor inom hälsa, vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Fokus är att att verka för en bättre folkhälsa samt ge patienter en ännu bättre upplevelse av hälso- och sjukvården över tid.

Svenska Läkaresällskapet har identifierat ett behov av obunden information inom hälso- och sjukvårdsfrågor. I magasinet Vård&Hälsa och på webben lyfter de några av de frågor som påverkar hur hälso- och sjukvården utvecklas. Syftet är att ge en tydlig och samlad bild av pågående utveckling, samt ge vägledning inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Kommande ämnen/utgivningar under 2016 är:

  • levnadsvanor (juni)
  • psykisk hälsa (oktober)
  • kroniska sjukdomar (december)

Ordförande i referensgruppen för Vård&Hälsa är professor Stefan Lindgren, ordförande för Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens vetenskapliga organisation. Målsättningen är att vara den aktivt ledande oberoende och ideella organisationen som driver utvecklingsfrågor inom hälsa, vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. SLS hela fokus är inriktad på att verka för en bättre folkhälsa och att ge patienter 
en ännu bättre upplevelse av vården över tid.

Det gör de bland annat genom att initiera och driva viktiga samhällsfrågor genom sina medlemmar och vetenskapliga sektioner, som står för en stor del av utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård. Integritet och oberoende är fundamentet för vår verksamhet och en förutsättning för SLS samhällsroll.

SLS ska:

  • driva och bevaka viktiga samhällsfrågor av betydelse för hälso- och sjukvården
  • påverka forskningens förutsättningar och prioriteringar
  • främja och bevaka förutsättningarna för läkares utbildning från grundutbildningen till fortbildning
  • främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt vara delaktigt i utarbetandet av etiska riktlinjer