Hypotyreos – rekommendationer

Här har vi samlat nationella och regionala rekommendationer som finns kring utredning/diagnostisering, behandling och uppföljning av hypotyreos.

En sammanställning som Sköldkörtelförbundet gjort visar på skillnader mellan regionerna, både i rekommendationernas omfattning och innehåll. Tabellen är baserad på öppet publicerat material på regionernas hemsidor den 1 april 2020 och kan även laddas ner här

Länkar till Regionernas behandlingsrekommendationer för hypotyreos

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och klinisk uppföljning till personer som arbetar nära patienten i primärvården.

Nationella vårdprogram saknas för hypotyreos

I dagsläget finns varken nationella vårdprogram eller nationella riktlinjer för hypotyreos och hypertyreos. Det finns ett nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer vilket fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan 2018.

Senast uppdaterad: 2020-04-22