Hypotyreos – symtom

Symtomen kommer ofta smygande under en längre tid och kan skilja sig åt från person till person. Eftersom varje cell i hela kroppen är beroende av sköldkörtelhormon kan symtomen vara många och komma från flera olika organ.

Vanliga tecken är att man känner att “något är fel” i kroppen, att man är utmattad och inte orkar göra saker som förr, att man har problem att hålla vikten, att man känner sig håglös och deprimerad, och att sömn inte hjälper mot tröttheten. Även om man har flera av symtomen nedan behöver det inte betyda att det är hypotyreos man är drabbad av, men det bör utredas och tas på allvar av vården. Skriv ner vilka besvär just du har, innan ditt möte med läkaren.

Exempel på tidiga symtom kan vara

 • Trötthet
 • Nedstämdhet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Frusenhet
 • Allmän känsla av att något är fel i kroppen

Andra vanliga symtom och tecken kan vara

 • Initiativlöshet
 • Försämrat minne
 • Hjärndimma
 • Oro, ångest, ibland ökad irritabilitet
 • Frusenhet, köldintolerans
 • Sänkt kroppstemperatur
 • Låg puls
 • Torr, blek och kall hud
 • Spröda och tunna naglar
 • Ont i leder och muskler
 • Långsam hälsenereflex
 • Muskelsvaghet
 • Långsam i rörelse, tanke och tal
 • Ödem, svullnad – ofta kring ögonen
 • Viktökning, ofta lätt
 • Förstoppning
 • Koagulationsrubbningar
 • Domningar och stickningar
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Menstruationsrubbningar
 • Håravfall
 • Heshet
 • Nedsatt hörsel
 • Svårighet att bli gravid
 • Gradivitetskomplikationer, missfall
 • Förhöjda blodfetter (kolesterol och triglycerider)
 • Anemi (blodbrist)

Symtomen gör att patienten kan uppfattas som personlighetsförändrad. Hos äldre patienter kan symtomen vara avvikande och demenssymtom kan förekomma. Hos barn och ungdomar kan utebliven eller dålig tillväxt vara det mest framträdande symtomet.

Hypotyreos kan ibland medföra att du får förstorad sköldkörtel, så kallad struma.


Allmänna symtom

 • Trötthet
 • Minskad arbetsförmåga
 • Sänkt kroppstemperatur
 • Sömnstörningar och ökat sömnbehov
 • Svårt att tappa vikt
 • Känsla av utmattning
 • Förlängd återhämtning
 • Frusenhet/köldintolerans
 • Allmän tröghet
 • Viktökning, ofta lätt

Kognitiva funktioner

 • Initiativlöshet
 • Nedstämdhet
 • Försämrad minnesförmåga
 • Tanketröghet
 • Långsamt tal
 • Nedsatt koncentrationsförmåga
 • Ångest och oro
 • Irritabilitet
 • Demens
 • Desorientering

Muskler och leder

 • Ledvärk (atralgi)
 • Muskelvärk (myalgi)
 • Muskelstelhet
 • Muskelsvaghet
 • Muskelkramper

 Hud, naglar och hår

 • Torr hud
 • Blek, glåmig hud
 • Kall hud
 • Grov hud
 • Spröda och tunna naglar
 • Minskad svettning
 • Torrt, risigt hår
 • Håravfall, särskild yttre halvan av ögonbrynen
 • Svullnad (myxödem) över händer, överarmar och i ansiktet, särskilt kring ögonen

Genitalier

 • Oregelbunden menstruation
 • Utebliven menstruation
 • Kraftiga menstruationsblödningar
 • Infertilitet
 • Missfall
 • Graviditetskomplikationer
 • Nedsatt sexlust
 • Erektionsproblem
 • Fördröjd utlösning

Hjärta och kärl

 • Återförfettning/åderförkalkning
 • Förhöjda kolesterolvärden (total och LDL)
 • Förhöjda triglycerider
 • Låg puls (bradykardi)
 • EKG sinusbradykardi low voltage
 • Högt blodtryck
 • Hjärtsvikt

Nervsystemet

 • Perifer neuropati (domningar, stickningar, nedsatt känsel i fötterna)
 • Kompressionsneuropati (karpaltunnelsyndrom)
 • Yrsel
 • Svimningskänsla
 • Långsamma senreflexer
 • Försämrad koordination (ataxi)

Mage – tarm

 • Aptitlöshet
 • Förstoppning
 • Malabsorption

Lever och njurar

 • Nedsatt njurfunktion
 • Förhöjda leverenzymer (ALAT, ASAT)

Blod

 • Blodbrist (anemi)
 • Sämre koagulation med ökad blödningsrisk

Öron, näsa och hals

 • Hes och mörkare röst
 • Öronsusningar (tinnitus)
 • Nedsatt hörsel
 • Yrsel

Övrigt

 • Lågt blodsocker (hypoglykemi)
 • Lågt natrium (hyponatremi)
 • Stegring av prolaktin

Att skriva ut och fylla i för egen hand och/eller tillsammans med, eller visa för din läkare.

Symtomdagbok – klicka här!

Källor: Medibas, Region Halland Terapirekommendationer, Karolinska Institutet, 1177.se

Senast uppdaterad: 2020-04-20