Sköldkörtelcancer – diagnos

Om man har en knöl i halsen ska man uppsöka läkare. En knöl i halsen är ofta en förstorad sköldkörtel som inte är cancer, utan så kallad struma. Läkaren känner på halsen. Ultraljudsundersökning används också.

Det kan krävas undersökningar i flera steg och med olika metoder för att säkert fastställa om en knöl i sköldkörteln är en cancer. Läkarundersökningen kompletteras ofta med ultraljudsundersökning. Därefter tas cellprov med hjälp av en tunn nål som sticks in i den misstänkta knölen, en så kallad biopsi. Om provet visar att det är papillär, medullär eller anaplastisk cancer är diagnosen klar. Om det finns follikulära celler krävs ytterligare undersökningar för att avgöra om det är en cancer eller en godartad knöl. Ofta krävs en operation för att säkert avgöra om det är en cancer eller inte. Då tas en del av körteln ut och undersöks mer ingående. Vid misstanke om sjukdom i sköldkörteln är det också rutin att ta ett blodprov för att undersöka om hormonproduktionen är normal.

Källa: Regionala cancercentrums Vårdprogram för sköldkörtelcancer

Senast uppdaterad: 2020-04-22