Sköldkörtelcancer – symtom

Det vanligaste tecknet på cancer i sköldkörteln är en knöl som i många fall syns utanpå halsen. Knölen behöver inte ge några besvär och därför har många patienter haft sin knöl länge när de söker läkare. Om knölen sitter långt ner brukar man dock få en tryckkänsla eller sväljningsbesvär. Man bör alltid låta läkare undersöka en knöl på sköldkörteln (mellan struphuvudet och halsgropen). I de flesta fall är den ofarlig. Omkring 5 % av befolkningen i Sverige har sådana knölar, men bara ett fåtal har cancer.

Texten är hämtad från Regionala cancercentrums Vårdprogram för sköldkörtelcancer.