Specialistkompetenskurser för ST-läkare ska bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av läkare

Så lyder en rubrik i ett pressmeddelande från Regeringskansliet idag och ingressen läser vi följande:

Under torsdagen beslutade regeringen om ändringar i Socialstyrelsens regleringsbrev. Som en del av ändringarna ges Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå hur verksamheten med ST-läkares specialistkompetenskurser (SK-kurser) bör utformas för att kunna anpassas efter hälso- och sjukvårdens behov och bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare nationellt.

Sköldkörtelföreningens ordförande Nadja Öström har följande kommentar:

Detta är mycket välkommet, men jag är tyvärr försiktigt hoppfull.
Ett av våra mål är att öka kunskapen och vi upplever att kompetens, erfarenhet och forskning  för sköldkörtelsjukdom halkat långt efter hos dem som ska ge oss individuell vård, där även det är uttalat att patienten ska få vara delaktig i sin behandling.
Vår erfarenhet är tyvärr att allt för många inte kan påverka sin behandling alls och dessa patienter hamnar i en karusell av sjukvård som inte gör dem välmående.
Vi välkomnar att kompetensförsörjningen ses över för vi vet att det är avgörande för många sköldkörtelsjukas mående, hälsa och även ekonomi.