Svar från Takeda angående indragning av Liothyronin 8 dec 2016

Vi lyfter svaret från Takeda med anledning av artikeln i Expressen idag fredag 13 januari.

www.expressen.se/halsoliv/lake…

Svaret nedan fick vi från Takeda 8 december 2016

Vi kontaktade tillverkaren för att få svar kring varför konsumenter inte informerats kring indragningen av Liothyronin, som flertalet av våra medlemmar tar. Läs rapporten här. Vi vill inte att oron ska öka, och detta är svaret vi fick:

”Hej,

Tack för ditt brev. Vi har full förståelse för att indragningar av läkemedel alltid orsakar oro och frågor bland de patienter som använder dem.

Som nämns i vår indragningsskrivelse så är orsaken att upplösningshastigheten kan sjunka under lagringstiden. Vi har gjort en statistisk analys av historiska data och kommit fram till att för dessa åtta batcher finns det en teoretisk risk att värdet på upplösningshastigheten skulle kunna sjunka under det godkända gränsvärdet under lagringstiden. Det skulle kunna leda till att effekten sätter in långsammare/blir lägre. Som en säkerhetsåtgärd har vi därför valt att dra in dessa batcher. Dessa åtta utgör endast en minoritet av samtliga tillverkade batcher.

Mot bakgrund av att risken för felbehandling kan betraktas som låg, har vi diskuterat med Läkemedelsverket om omfattningen av indragningen och kommit överens med dem om att enbart dra tillbaka dessa batcher från apotek. Den patient som misstänker att hens läkemedel inte är av fullgod kvalitet kan som alltid reklamera burken på apotek och få en ny.

Vi är ledsna för den oro som denna indragning kan orsaka. Har man frågor är man som alltid välkommen att ringa in eller mejla sina frågor till vår medicinska informationstjänst på tel. 08-731 28 00 eller infosweden@takeda.com

Vänliga hälsningar
Takeda Pharma AB
Gunnar Carlson”

Så har du misstanke om att din medicin Liothyronin inte fungerar tillfredställande och är med på listan tar du med den till ditt apotek för att byta ut.

Hör av dig till Takeda om du har funderingar kring detta.