Svenska Läkaresällskapet vill starta ny webbsajt och tidning

160309_vard halsa

Idag 9 mars var Sköldkörtelföreningen på infomöte på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata i Stockholm. Vd Filippa Nyberg berättade att Svenska Läkaresällskapet planerar att göra en informationkanal om vård och hälsa. I satsningen ska SLS tillsammans med huvudmän, myndigheter, universitet, patient- och branschorganisationer göra en tidning och en webbplats. ”SLS ambition är att värna patienten och tillvarata intresseföreningars erfarenheter och önskemål på allvar.” Regeringens ambition/uppdrag till vårdgivare och andra aktörer är att göra vården mer patientcentrerad. Svenska Läkaresällskapets kommunikationssatsning är ett steg åt den riktningen. Spännande!