5 frågor till Katarina Nydahl, eldsjäl i Sköldkörtelförbundet som nu blir verksamhetsledare

Katarina Nydahl har precis blivit första person på plats på Sköldkörtelförbundets kansli. Hon brinner för individanpassad vård och att lyfta upp sköldkörtelsjukdom på agendan inom politiken och vården. Hennes engagemang i förbundet stäcker sig över flera  år, senast som ledamot i förbundsstyrelsen. Hon kommer i sin nya roll som verksamhetsledare ha stor nytta av sin […]

Läs mer