Träffa oss på Allt för Hälsan-mässan i Stockholm

Föreningen medverkar på Allt för Hälsan-mässan den 27-29 november. Du kan träffa oss i styrelsen och medverkande medlemmar i monter A14:11, där vi finns för att svara på dina funderingar.

Du kan få testa hur väl du kan behöva jod i vår monter, hämta foldrar för att lägga på din vårdcentral och ställa alla frågor du önskar få svar på. Vi som står i montern har olika stor erfarenhet kring sköldkörtelsjukdom, och vi tar alltid hjälp av varandra för att du ska få svar.

Flera hundratusen kvinnor och män i Sverige har olika sjukdomar i sköldkörteln. Mörkertalet är med all säkerhet stort då många dessutom har svårt att få en diagnos.

Tyvärr är det inte alltid som alla frågor kring sjukdomarna besvaras inom vården i dag. Det är här Sköldkörtelföreningen kan vara ett viktigt komplement och stöd för dig. Vi är en förening för personer med olika typer av sköldkörtelsjukdomar och deras anhöriga. Trots sjukdomarnas olikheter hamnar vi ofta i samma situation och stöter på samma svårigheter.

Har du testat dina sköldkörtelvärden? Här har vi några tänkbara blodprovresultat:

Högt TSH Lågt T4: Hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln (mycket vanligt)

Högt TSH Normalt T4: Subklinisk Hypotyreos (mycket vanligt)

Högt TSH Högt T4: Hypofysadenom som producerar för mycket TSH (ovanligt)

Högt TSH Högt T4 Lågt T3: Försämrad konvertering av T4 till T3. Här sitter störningen på cellnivå i vävnaderna. Nedsatt dejodinasaktivitet

Lågt TSH Högt T4 / T3: Hypertyreos även kallad giftstruma

Lätt förhöjt TSH Normalt T4 /T3: Subklinisk Hypotyreos

Lågt TSH Lågt T4/T3: Sekundär Hypotyreos, störning i hypofysen. Kontakta endokrinolog! 

Kom och träffa oss på mässan! Läs mer här!