Tre frågor till motionsförfattaren som vill förbättra sköldkörtelvården

I höstas skrev riksdagspolitikerna Ingela Nylund Watz (S), Yilmaz Kerimo (S) och Azadeh Rojhan Gustafsson (S) en motion om att vården för sköldkörtelsjuka behöver förbättras. Sköldkörtelföreningen intervjuade Ingela Nylund Watz och ställde frågan varför motionen egentligen röstades ner i riksdagen.

  1. bild_160504_01_motion
    Riksdagspolitikern
    Ingela Nylund Watz

    Hur kom det sig att du/ni ville skriva en motion om förbättrad vård för sköldkörtelsjuka?

Vi har uppmärksammat att detta är en dold, stor och osynliggjord folksjukdom som dessutom oftast drabbar kvinnor. Många drabbade får genomlida åratal av lidande p.g.a. felaktigt ställda diagnoser och felbehandling. När diagnos väl är ställd får dessvärre dessutom allt för många finna sig i att behandlingsmetoderna är föråldrade. Vi tyckte att någon måste reagera.

  1. Varför röstade du/ni ner motionen?

Vi var medvetna om att riksdagsmotioner som kräver att det ska göras något kring nationella riktlinjer för olika sjukdomar avslås eftersom det är Socialstyrelsen som självständig och ansvarig myndighet som ansvarar för detta. Vår ambition var främst att synliggöra problematiken. Det målet har vi nått. Flera ledamöter i riksdagen från olika delar av landet är nu medvetna om problematiken och vill bidra till att en förändring kommer till stånd.

  1. Vad händer framöver?

Vi kommer inte släppa frågan utan vill fortsätta att bidra i opinionsbildningen både i riksdagen och utanför. Vi hoppas också kunna utveckla vår argumentation kring behovet av förändring. Trägen vinner!

Läs mer om motionen, Socialutskottets svar m.m. här.