Unik svensk studie av livsstilsmedicin vid primär hypotyreos

I slutet av maj 2016 startar en klinisk prövning av personanpassad livsstilsmedicin och nedsatt sköldkörtelfunktion. Studien är den första av sitt slag i Sverige och kommer att utföras vid Sophiahemmet sjukhus i Stockholm.

Målgruppen för den här undersökningen är patienter med primär hypotyreos (den vanligaste formen av nedsatt sköldkörtelfunltion) som behandlas med sköldkörtelhormon, men som ändå har kvar symtom som trötthet, nedsatt kognitiv förmåga, diffus värk, magbesvär och viktproblem trots att deras sköldkörtelvärden är normala. Den här problematiken har dokumenterats i forskningen och visar att studier behövs kring behandlingen av hypotyreos.

Undersökningen består av två delstudier – en kartläggningsstudie och en interventionsstudie. Huvudsyftet i kartläggningsstudien är att undersöka den komplexa symtombilden hos patienter som har funktionsnedsättande symtom trots att de får läkemedelsbehandling mot hypotyreos och har normala sköldkörtelvärden.

Interventionsstudiens syfte är att pröva ut ett nytt behandlingsprogram för den aktuella patientgruppen genom att undersöka vilka komponenter i ett testprogram som fungerar för patienterna att genomföra och vilka komponenter som är kostnadseffektiva. Patienternas förändring med avseende på hälsa och symtombörda kommer också att undersökas under programmet.

Arbetet är det första av sitt slag och kommer att kretsa kring individanpassad kost, motion, stresshantering och kunskapsuppbyggnad. Deltagarna får möjlighet att vara aktivt involverade i sin behandling och lära sig mer om hur olika livsstilsfaktorer kan påverka deras hälsa. De får råd, stöd och utbildning av läkare, psykolog/hälsokonsult och dietist genom regelbundna träffar under tiden som de genomför olika livsstilsförändringar.

Behandlingsmodellen bygger på väletablerad kunskap kring hur livsstilsförändringar kan minska symtombördan och öka livskvaliteten vid olika kroniska sjukdomar. Prövningar enligt samma modell pågår och är på väg att starta vid Cleveland Clinics Center for Functional Medicine i USA.

Professor Kerstin Brismar vid Karolinska institutet, känd för sin forskning på diabetes och 5:2-dieten, kommer att leda arbetet som sträcker sig fram till årsskiftet 2016/17. Finansiärer är Skandia, Länsförsäkringar och EuroAccident.