Uppdaterad text om NDT – nu med fler forskningsstudier (att övertyga din läkare med)

Har du fått höra av din läkare att det inte finns några vetenskapliga bevis för att behandling med NDT, naturligt sköldkörtelhormon, skulle vara bättre för patienten än Levaxin, att NDT-behandling (eller kombinationsbehandling med T3/Liothyronin) kan leda till hjärtproblem och till och med vara skadlig på lång sikt? I så fall är du inte ensam. Men sanningen är att nyare forskning motbevisar dessa faktoider*.

Faktoid = osanning som behandlas som en sanning.

Läs mer i vår uppdaterade text: Naturligt sköldkörtelhormon, NDT, med forskningsstudier att referera till (som vi kommer att fortsätta utveckla)