Upplever du plötsligt problem med din Levaxinbehandling?

För den som tidigare haft god effekt av Levaxinbehandling men nu upplever problem, informerar vi om att det finns ett motsvarande läkemedel med samma verksamma substans att tillgå: Euthyrox.

Det finns inget som hindrar att en läkare skriver ut Euthyrox istället för Levaxin, till en patient med hypotyreos. Läkemedlen har samma prisklass och inget av preparaten ingår som ”månadens vara” – kostnaden blir därmed densamma för landstinget.

Levaxin är det stående förstahandsvalet i Sveriges 21 listor för rekommenderade läkemedel som utkommer varje år (en lista för varje landsting/region), vilket kan vara en förklaring till att de allra flesta läkare skriver ut Levaxin framför Euthyrox. Men enligt Läkemedelsverket finns det alltså inget som hindrar att läkaren istället väljer Euthyrox, då båda preparaten är godkända läkemedel och innehåller samma verksamma substans (levotyroxin).

Eftersom levotyroxin är läkemedel som ställs in med hjälp av blodprover, är Levaxin och Euthyrox inte utbytbara på apotek. Läs mer om detta här. Det betyder att man måste be sin läkare att skriva ut Euthyrox specifikt och behandlingen kan även behöva följas upp med blodprover och frågor om symtom (symtomanamnes), och eventuellt kan man behöva ställa om dosen något.

Hur skiljer sig Euthyrox och Levaxin?

Euthyrox har en annan tillverkare (Merck) och formulan på tabletten skiljer sig något från Levaxin. Medan innehållsämnena i Levaxin är laktosmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, magnesiumstearat och talk, är innehållsämnena i Euthyrox laktosmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, magnesiumstearat och kroskarmellosnatrium. Förutom att det är talk i den ena och kroskarmellosnatrium i den andra, kan även mängder och relationer av innehållsämnena skilja sig åt. Enligt uppgift från Merck kommer en ny formula av Euthyrox att lanseras i Sverige 2018 eller 2019, där laktosmonohydrat är utbytt mot mannitol och citronsyra. Datum för när detta kommer att ske, är inte klart. Vid byte av formula är det, precis som vid byte mellan Levaxin och Euthyrox, viktigt att vara vaksam på förändringar i måendet och vid behov följa upp med blodprover och eventuell dosändring.

Euthyrox finns i Sverige i doserna 25, 50 och 100 mkg. Genom att kombinera 25 mkg-tabletten med 50 eller 100 mkg, möjliggörs även dagliga doser om 75, 125, 150 och 175 mkg.

One comment on “Upplever du plötsligt problem med din Levaxinbehandling?

Comments are closed.