Välkommen till ett nytt år med oss!

Till alla våra fantastiska medlemmar!

Vi vill tacka för det år som nu börjar gå mot sitt slut. Det har varit ett mycket händelserikt år som jag inom kort kommer att skriva om. I dagarna har inbetalningskortet skickats ut till er för medlemskap 2016, med sista betalningsdag 31 december 2015.

Jag vill påminna er om hur viktiga ni är för föreningen och arbetet att förbättra vården och öka kunskapen hos våra läkare. Utan er kommer våra politiker inte att förstå hur många vi är som önskar individuella behandlingar med möjligheter till fler mediciner.
Vi vill kunna vara din röst och berätta för dem som bestämmer att vi behöver mer kunskap till primärvården och bättre bemötande.
Vi behöver kunna vara din röst när vi talar om att de måste prioritera Sköldkörtelmottagningar där expertisen samlas.

Om vi inte samlas, hur ska de då någonsin få veta hur illa det kan vara för oss? Ta din chans, vi är din röst.

Medan vi arbetar med detta vill vi självklart att du ska kunna få tillgång till all den kunskap och stöttning som finns. Gå med i en facebook-grupp i närheten av där du bor, så kan ni träffas och utbyta erfarenheter eller kanske hjälpas åt att anordna en föreläsning med en av ”våra” fantastiska föreläsare. Vi ger er möjligheterna till detta om ni finns på plats för att ha ansvar att allt fungerar! Vi arbetar även för att organisera alla lokala grupper till en ännu högre nivå.

Välkommen till Sköldkörteldagen i maj, där du som medlem har reducerat inträde. Vi är redan igång med planerna, och syftet är att hitta en ny stad att ha detta evenemang i. Kanske i din närhet … Sköldkörteldagen anordnades för första gången i år, och tanken är att detta är en ny tradition som kan växa sig stor.

Ett stort tack till alla er som väljer att fortsätta stödja det envisa arbete vi utför genom ett fortsatt medlemskap. Ni kanske inte ser eller hör om allt som sker, men ni ska veta att det är mycket som händer just nu och vi återkommer så snart vi kan berätta mer.
Vill du vara med och stärka föreningen mer än bara genom ett medlemskap för 200 kr per år så hör gärna av dig till valberedningen@skoldkortelforeningen.se eller om du vill engagera dig i en lokal grupp på din ort lokalgrupper@skoldkortelforeningen.se

Har du frågor kring ditt medlemskap skickas alla funderingar till medlemsregister@skoldkortelforeningen.se.

Utan dig kommer vi inte vidare! Tack för ditt stöd i år! Du hänger väl med ett år till?

Varma hälsningar
Ordförande Nadja Öström