Vårbrev från styrelsen

Välkommen till ett nytt medlemsbrev från Sköldkörtelföreningen. Huvudrubrikerna är:

 • Föreningens nya styrelse
 • Inbjudan till Sköldkörteldagen den 24 maj
 • Anmäl biverkningar hos Läkemedelsverket eller hos tillverkande företag
 • Blodkollen
 • Värvning av nya medlemmar
 • Sköldkörtelföreningen söker aktiva medlemmar
 • Ändring av stadgar
 • För Stockholmsmedlemmar

Föreningens nya styrelse

På årsmötet den 5 mars valde Sköldkörtelföreningen ny styrelse.

 • Nadja Öström (ordförande)
 • Stella Aliadis (vice ordförande)
 • Mari Eriksson (sekreterare)
 • Anna Sundin (ansvarig för patientfrågor)
 • Ida Benjaminsson (kassör och medlemsansvarig)
 • Charlotte Franson (marknadsföringsansvarig)
 • Sonja Sörensen (lokalgruppsansvarig)

En närmare presentation av styrelsen hittar du under Föreningen / Styrelsen.

Föreningens medlemmar vill tacka Nadja för hennes fantastiska engagemang för Sköldkörtelföreningen och för den passionen hon driver alla frågor och aktiviteter.

Inbjudan till Sköldkörteldagen den 24 maj 

Den 25 maj är det World Thyroid Day och det vill Sköldkörtelföreningen uppmärksamma med att anordna Sköldkörteldagen den 24 maj i Gamla Stan i Stockholm.
Genom denna dag vill styrelsen sprida kunskap om sköldkörtelsjukdomar och öka medvetenheten om vår situation och välkomnar därför läkare, medlemmar, sköldkörtelsjuka och intressenter genom att bjuda på intressanta föreläsningar och en rad andra lärorika aktiviteter.
Du kommer att få möjligheten att träffa föreläsarna i pausen, ta blodprov och prata med andra i samma situation. Boka in den 24 maj i din kalender!
Styrelsen återkommer med det fullständiga programmet för Sköldkörteldagen inom kort.
Denna dag är ett steg närmare Sköldkörtelföreningens vision på Ökad kunskap – Bättre vård – Friskare liv för sköldkörtelsjuka.

Anmäl biverkningar hos Läkemedelsverket eller hos tillverkande företag

Vi vill uppmana alla föreningsmedlemmar, som behandlas med ett eller flera läkemedel mot en sköldkörtelsjukdom och inte får tillräcklig effekt eller upplever andra biverkningar (oönskade effekter) att rapportera det till Läkemedelsverket eller till företaget som tillverkar läkemedlet/läkemedlen.
Det är vårt ansvar! Ju fler vi är som rapporterar desto större möjlighet har vi att påverka Läkemedelsverket och företagen som tillverkar ovanstående läkemedel.

Både läkemedelsföretagen och Läkemedelsverket analyserar biverkningsrapporter för att identifiera mönster och tendenser. Läkemedelsföretagen i Sverige rapporterar alla biverkningar som de får in till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket använder biverkningsrapporterna för statistik, forskning samt för att vetenskapligt utvärdera uppgifter om biverkningar av läkemedel.

Föreningens syfte med att få medlemmarna att rapportera ej tillräcklig effekt och andra biverkningar av ett läkemedel/läkemedlen mot en sköldkörtelsjukdom är att ny kunskap ska växa fram om dessa läkemedel hos både Läkemedelsverket samt tillverkande läkemedelsföretagen. Förhoppningen är att behandlingsrekommendationerna ska ändras för dessa läkemedel för att de ska ge full effekt.

Följande sätt finns att rapportera biverkningar:

Alternativ 1

Rapportera via elektronisk blankett på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se

1) Gå in på Rapportera biverkningar
2) På höger sida finns en ruta där det står ”Rapportera här”
3) Klicka på ”E-tjänst patienter/konsumenter” och följ sedan de instruktioner som anges

Notera: minimum som måste anges i en biverkningsrapport för att den ska vara rapporterbar är följande:

 • Namn och efternamn (om du vill vara anonym är det ok)
 • Kön, ålder
 • Vilket läkemedel/vilka läkemedel du behandlas med
 • Ange biverkning/biverkningar samt hur länge du behandlats med läkemedlet/läkemedlen. Om du rapporterar att du upplever otillräcklig effekt av ett läkemedel, ange gärna vilka symptom du har.

Alternativ 2

Rapportera via en word blankett som finns på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se som antingen kan skickas elektroniskt till Läkemedelsverket eller med post.

1) Gå in på Rapportera biverkningar
2) På höger sida finns en ruta där det står ”Rapportera här”
3) Klicka på ”Blankett för dig som är konsument och vill rapportera biverkningar”. Fyll i wordblanketten.
4) Om blanketten ska skickas till Läkemedelsverket med post anges Läkemedelsverkets adress i slutet av blanketten.

Notera: minimum som måste anges i en biverkningsrapport se ovan.

Alternativ 3

Kontakta tillverkande läkemedelsföretag via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifterna finns att hitta antingen i bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln som finns på www.fass.se för respektive läkemedel.

Kontaktuppgifterna till tillverkande företag i bipacksedeln kan antingen stå angivna i avsnitt 6. ”ÖVRIGA UPPLYSNINGAR” under rubriken ”Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare” eller i början av bipacksedeln under rubriken ”Information lämnas av/Innehavaren av försäljningstillstånd” beroende på hur bipacksedeln är utformad.
Om du väljer att skicka ett e-postmeddelande till tillverkande företag, säkerställ att det minimum som måste anges i en biverkningsrapport finns med i meddelandet, se ovan.
Notera: De uppgifter som lämnas om hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden vid en biverkningsrapport omfattas av sekretess både hos Läkemedelsverket och läkemedelsföretagen.

Blodkollen

Ibland kan det vara svårt att få läkaren att ta de prover man önskar, eller så vill man kanske bara ha en hälsokoll utförd.

Sköldkörtelföreningen har därför ett samarbete med Blodkollen som erbjuder olika blodprovspaket för att se samtliga parametrar som påverkar sköldkörtelns förmåga att fungera optimalt.

På Blodkollen får du förklaringar medskickade till alla de proven du önskar ta. Samtliga prov är granskade av läkare. Blodkollen ger 15 % rabatt på blodprover.

Blodkollen hittar du på www.blodkollen.se

Värvning av nya medlemmar

Hjälp oss hitta nya medlemmar till föreningen. Fföräldrar, syskon, släktingar, arbetskamrater, vänner, klubbkompisar, grannar, listan kan göras lång. Tänk om alla medlemmar värvar två nya medlemmar – då skulle vi bli över ca 3.000 medlemmar!

Ju fler medlemmar föreningen har, desto starkare blir vi och desto större möjligheter har vi att påverka och samverka med olika myndigheter, företag och organisationer runtom i Sverige. Allt i syfte att uppnå positiva förändringar inom sköldkörtelområdet.

Sköldkörtelföreningen söker aktiva medlemmar

För att styrelsen ska kunna genomföra alla idéer, aktiviteter och också få fram nya anslag, behövs fler aktiva medlemmar. Vi i styrelsen söker därför volontärer som kan tänka sig att hjälpa styrelsen i enstaka aktiviteter. Varje insats är lika värdefull och uppskattad! Om du är intresserad hör av dig till info@skoldkortelforeningen.se och anmäl ditt intresse.

Ändring av stadgar

Vid årsmötet den 5 mars beslutades om en ändring i stadgarna som innebär att motioner ska vara inskickade senast den 31 december varje år.

För Stockholmsmedlemmar

1) Yoga

Under hösten kommer det att anordnas yoga för medlemmar som vill prova på detta.

2) Caféträffar

Caféträffar hålls första måndagen varje månad. Dock ej under juli, augusti och januari. Du får möjlighet att träffa andra för en pratstund, fråga om dina provsvar etc. Du kan komma mellan kl 17- 21 på Konditori Kafferepet på Klarabergsgatan i Stockholm. Varmt Välkommen!