Vi uppmärksammar Sköldkörteldagen

Internationella Sköldkörteldagen, World Thyroid Day, äger rum den 25 maj, men det var i år en måndag och därför firade Sköldkörtelföreningen söndagen den 24:e.

Dagen startade med strålande solsken och en lång ringlade kö av förväntningsfulle besökare inför Sköldkörtelföreningens första firande av Den Internationella Sköldkörteldagen.

Dörrarna öppnades kl 11 och tillströmningen av besökande bådade för att dagen skulle bli en succés. Totalt deltog 150 besökare, en blandning av både föreningsmedlemmar och förhoppningsvis blivande medlemmar.

Bakgrund

The World Thyriod Day firades för första gången 2008, och stiftades 2007.

Sedan dess har dagen uppmärksammast på olika håll och det verkar som alla länders Sköldkörtelföreningar växer sig större och större. Att föreningarna växer beror dels på att fler och fler människor drabbas av sköldkörtelsjukdomar men även att kommunikationsvägarna i dag endast är ett knapptryck på datorn. E-post, hemsidor och Facebook är våra verktyg. Informationen flödar och erfarenheter bytas över både gränser och språk. Törs vi säga att den etablerade vårdapparaten inte är lika förtjust i denna nya världsordning som vi medlemmar är.

Program

Dagens program var fullspäckat och varenda stol och sittplats var upptagen under alla föreläsningarna.

Först ut i talarstolen var Helle Sydendal, journalist och skölkörtelpatient från Danmark, som talade från sin bok ”Få Livet Tillbaka”. Alla kände igen sig i beskrivningen både vad beträffar symtom och bemötande i vårdsystemet. Ingen skillnad mellan Danmark och Sverige – både länderna bjuder sina skölkörtelpatienter på samma ”icke behandling”.

Lunchen njöts i fulla drag, maten var perfekt för dagen, jättegod, fräsch och riklig. Det gick utmärkt att byta av varandra, det vart ju lite knapert med sittplatser till alla deltagare på en och samma gång.

Efter lunchen talade Helena Rooth Svensson, läkare och specialist i sköldkörtelsjukdomar. Helena har varit en trogen hjälp och klippa till föreningen under många år. Helena Rooth Svensson är själv drabbat av skölkörtelproblem och vet hur det känns. Hon har forskat i celler och mitokondrier och skrivit en bok om sina forskningsresultat.

Helena Roth Svensson är övertygad att många sköldkörtelpatienter skulle be hjälpta av behandling med naturlig sköldkörtelmedicin.

Nästa talare på podiet var Stefan Sjöberg, Endokrinolog och forskare i sköldkörtelsjukdomar. Stefan Sjöberg svarade på frågor som medlemmarna hade haft möjlighet att nedskriva under dagen. Stefan uppmärksammade behovet att säkerställa friska binjurar innan behandling med T4 och T3 hormoner sätts in. Tyvärr händer detta sällan, i princip aldrig. Enligt Stefan Sjöberg är det nödvändigt att D-vitaminbehovet tillgodoses. Stefan Sjöberg rekommenderar oftast en behandling med både T4 och T3, när endast T4 behandling inte räckte för symtomlindring.

Dagen sista föredragshållare var Karl Hultén. Karl Hultén har en magistereksamen i Bio medicin och har jobbat med och forskat om autoimmunitet under många år. Sköldkörtelsjukdomar är autoimmuna sjukdomar. För att förbättra miljön i tarmen föreslår Karl en diet baserad på Paleo kost. En frisk inflammationsfri miljö i magen förstärker och hjälper kroppens biologiska system.

Blodkollen

Sköldkörtelföreningen har samarbetsavtal med Blodkollen och samarbetet hade dagen till ära ordnat med blodprov för att mäta TSH, fT3, fT4.

Avslutning

Att dagen blev en braksuccé är ett faktum. Förutom själva arrangemanget uppskattade de besökande möjligheten att personligt träffa ”medsjuklingar” som annars endast är någon bild/ikon på facebook..
Många deltagare har redan siktet inställd på nästa års arrangement. Den största utmaningen kanske blir att hitta större lokaler.

Föreningen tackar alla som deltog och gjorde dagen till den braksuccés som styrelsen hade jobbat för men som ju inte hade blivit av om inte alla ni besökare hade slutit upp och fyllt lokalerna.

Tack för att ni kom, och ett extra stort tack till våra fantastiska föreläsare!