“Which neuromusculoskeletal pain syndromes are associated with hyper-and hypothyroidism?” kandidatuppsats i osteopati

Charlotte Nelin skrev under våren sin kandidatuppsats i osteopati om vilka vilka nerv-, muskel-, led- och skelettrelaterade smärttillstånd som kan uppstå i association till hyper-och hypotyreos, både innan diagnos och under behandling. Både från ett kliniskt och ett osteopatiskt perspektiv är det viktigt att vara varse om dessa, så att patienterna kan få bästa möjliga kombinerade vård.

Nelin skriver följande om uppsatsen:

”Fokus i uppsatsen var att se vilka symptom och diagnoser relaterade till antingen nerver, muskler eller skelett som kan uppstå innan eller i samband med en diagnos för sköldkörteldysfunktion, eller som är kvarvarande symptom för patienter under behandling.

Resultaten i studien visar att neurologiska, muskulära eller skeletala symptom kunde vara enda tecken på en sköldkörteldysfunktion (dvs inga andra symptom som vanligtvis beskrivs för respektive sjukdom uppvisades), att majoriteten av patienter med hyper-eller hypotyreos hade neuromuskulära symptom, samt att många led av klinisk svaghet och nervsmärtor. De mest vanligt förekommande associerade diagnoserna var karpaltunnelsyndrom, frusen skuldra och Dupuytrens kontraktur. För patienter med hypertyreos var det relevant med osteoporos, osteopenia, tremor (darrningar) och hyperreflexi (onormalt starka reflexer).  För dem med hypotyreos var diagnoserna hypotyreoid myopati och hypotyreoid artropati samt flertalet olika tecken på skelett och leder noterbara. Resultaten visade också på att en stor patientgrupp led av kvarvarande symptom relaterade till nerver, muskler och leder när de var under behandling, och upp till sex år efter att de blivit eutyreoida (biokemiskt kompenserade med hjälp av medicin).

Medvetenheten och kunskapen kring att symptom och tecken från muskler, nerver, leder eller skelett antingen kan vara de första tecknen på en sköldkörteldysfunktion eller att de är associerade symptom, är viktiga för att patienten ska kunna få både snabb och rätt vård. Det behövs fortsatt forskning gällande optimala behandlingsmetoder i syfte att kunna minska de kvarvarande symptom som idag alltför många patienter, särskilt de med hypotyreos, lider av.”

Förbundet tackar Charlotte Nelin för att du hörde av dig till oss och berättade om din uppsats och vi är självklart också glada för att kunna lägga en pusselbit i det komplexa pusslet kring sköldkörtelsjukdom. Läs hela Charlotte Nelins uppsats här.

One comment on ““Which neuromusculoskeletal pain syndromes are associated with hyper-and hypothyroidism?” kandidatuppsats i osteopati

Comments are closed.