Årets riksdagsmotioner om sköldkörtelvården

Publicerad:

Stort tack från Sköldkörtelförbundet till Ingela Nylund Watz och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S) som skrivit motionen ”Utveckla och förbättra vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar” och till Edward Riedl (M) som skrivit ”Inför en nationell sköldkörtelstrategi i Sverige”.

Vi följer givetvis den politiska debatten kring sköldkörtelvården och ser framemot fortsatt debatt kring ämnet. Sveriges Kommuner och Regioner behöver skyndsamt införa ett nationellt vårdprogram och kvalitetsregister för att följa upp personer med sköldkörtelsjukdom. Vi vet att det skiljer sig markant hur regioner både diagnostiserar, behandlar och följer upp patienterna.

Vi är tacksamma för att politiken lyfter frågan kring utveckling av vården för personer med sköldkörtelsjukdom.

Läs motionen Utveckla vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar här

Läs motionen Inför en nationell sköldkörtelstrategi i Sverige här

Mer Media & opinion Mer Hälso- och sjukvård