Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för dig som lever med sköldkörtelsjukdom eller är närstående till någon med sköldkörtelsjukdom. Vi har funnits sedan 1993 och blev ett riksförbund 2017. Vi arbetar för bästa möjliga hälsa hos en halv miljon sköldkörtelpatienter samt för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med patientlagen (2014:821).

Organisationen

Har du frågor? Kontakta oss!

Vi svarar så fort vi har möjlighet på e-post: info@skoldkortelforbundet.se

Alla frågor som rör ditt medlemskap, inklusive medlemsavgift och personuppgifter: medlemsregister@skoldkortelforbundet.se

Frågor som rör hemsidan: info@skoldkortelforbundet.se

Press och PR: press@skoldkortelforbundet.se

Faktureringsadress

Sköldkörtelförbundet
Box 5292
102 46 Stockholm

Organisationsnummer: 802017-7591

Pdf-fakturor mejlas till: inbox.lev.1019110@arkivplats.se

Kansli

Katarina Fornander, skribent webb (ideell)

Kontakta Katarina

Katarina Nydahl, medicinskt sakkunnig (anställd)

Kontakta Katarina

Maria Hallsten, ansvarig medlemsregister (ideell)

Kontakta Maria

Molly Giacone, kommunikatör (anställd)

Kontakta Molly

Paulina Ilieva, opinionsbildare (anställd)

Kontakta Paulina

Tjarls Metzmaa, generalsekreterare (anställd)

Kontakta Tjarls 

Styrelse

Anna Bergkvist, förbundsordförande

Kontakta Anna

Annica Normann, ledamot
Birgitta Kihlberg, ledamot
Kim Reenaas, ledamot
Sandra Klasson, ledamot
William Svensson, ledamot
Åsa Moe, Ledamot

Du når oss på e-post:  fornamn.efternamn@skoldkortelforbundet.se

Valberedning

Sofie Ivarsson, sammankallande

Kontakta valberedningen

Revisorer

Micaela Karlström, Allegretto revision, auktoriserad revisor, ordinarie
Anders Karlén, Allegretto revision, auktoriserad revisor, ersättare

Ghalia Saidavi Lindberg, lekmannarevisor
Elisabeth Källman, lekmannarevisorssuppleant

Kontakta lekmannarevisorerna

Arbetsgrupper

Opinionsbildning och politisk påverkan
Anna Bergkvist (förbundsstyrelsen), Katarina Nydahl (medicinskt sakkunig), Paulina Ilieva (opinionsbildare), Karin Malmström, Johanna Look och Emese Gerentsér.

Internationella företrädare

Birgitta Kihlberg och Pernilla Tofft (båda förbundsstyrelsen)

Ladda ner vår informationsfolder file_download

Vår informationsfolder är framför allt framtagen med syftet att finnas på landets alla vård- och hälsocentraler. Och vi tar tacksamt emot din hjälp för att uppnå detta!

Genom att synas får vi inte bara möjlighet att hjälpa fler människor, utan blir med största sannolikhet även fler medlemmar. Och ju fler medlemmar vi är – desto större möjligheter har vi att påverka vården till det bättre!

Kanske även apotek, hälsokostbutiker, näringsterapeuter och liknande, är lämpliga platser. Vi vill dock att platserna där foldrarna placeras har med vård att göra. Vi vill också att du som medlem, innan du beställer, har fått tillåtelse att placera dem på denna plats. Foldern har måttet 105×224 mm.

Stort tack för din hjälp!

Våra viktigaste krav:

  • Att sköldkörtelvården ska bygga på aktuell kunskap.
  • Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha rätt till en individanpassad behandling.
  • Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha möjlighet till specialistvård (träffa en endokrinolog specialiserad på sköldkörtelsjukdom).
  • Etablerande av kliniska forsknings- och kompetenscentra med specialistmottagning (sköldkörtelkliniker) för sköldkörtelrelaterade besvär.
  • Ökad forskning på sköldkörtelområdet.
  • Framtagande av nationella riktlinjer eller nationella vårdprogram samt ett kvalitetsregister för sköldkörtelsjukdom.

Detta intressepolitiska program för hälso- och sjukvårdsfrågor sammanfattar de viktigaste frågorna som Sköldkörtelförbundet arbetar för. Syftet med programmet är att på ett enkelt sätt kunna presentera intressefrågorna för politiker, myndigheter och beslutsfattare. Programmet är också framtaget för medlemmar och andra intresserade som vill ta del av förbundets principiella ståndpunkter. Denna version (2.0) är antagen av ett extra förbundsmöte i oktober 2018.

Intressepolitiskt program file_download

Förbundsmötet är förbundet högsta beslutande organ och sammanträder i april månad vartannat år.

Det år det inte är förbundsmöte hålls istället förbundsråd, som har en mer informerande roll gentemot medlemmarna och rådgivande roll gentemot förbundsstyrelsen och nästkommande förbundsmöte.

Protokoll förbundsmöte 2024

Handlingar förbundsmöte 2024

Protokoll förbundsråd 2023

Protokoll förbundsmöte 2022

Protokoll förbundsråd 2021

Sköldkörtelförbundet består av länsföreningar ute i landets kommuner och regioner. Utan dessa föreningar skulle riksförbundet ha svårt att nå ut till alla medlemmar. Behovet av att ses och prata om utmaningar kopplat till sin sjukdom är svårt att tillgodose nationellt och där fyller föreningarna en viktig funktion! Lika så styrs vården av politiker i våra regioner och här gör våra länsföreningar ett stort arbete med att träffa och påverka beslutsfattare för en bättre vård för alla som lever med sköldkörtelsjukdom.

Saknar du en förening där du bor?

Hur gör man då om man saknar en förening där man bor? Jo man startar en! Att driva förening ska vara enkelt och lustfyllt, vi gör det tillsammans och stöttar varandra. För att underlätta har vi skapat ett par av de dokument man behöver när man startar upp en förening.

Ni får hjälp från förbundsstyrelsen med utskick till alla medlemmar i länet inför ert första årsmöte och givetvis även innan dess om ni vill kolla av intresset genom ett första medlemsmöte.

Kontakta oss!

Är du intresserad av att vara med och starta en förening där du bor – kontakta oss så berättar vi mer.

Mejla till förbundsordförande: anna.bergkvist@skoldkortelforbundet.se

Vi är medlemmar i det internationella nätverket för patientföreningar för sköldkörtelsjukdomar – Thyroid Federation International, TFI

location_on

Hitta en förening nära dig

Kontakta någon av våra föreningar nära dig.

Gävleborgs län

Visa förening

Hallands län

Visa förening

Jämtlands län

Visa förening

Jönköpings län

Visa förening

Kalmar län

Visa förening

Skåne län

Visa förening

Stockholms län

Visa förening

Värmlands län

Visa förening

Västerbottens län

Visa förening

Västra Götalands län

Visa förening

Örebro län

Visa förening

Östergötlands län

Visa förening

Så arbetar vi för ett friskare liv

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare,  läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Ett av flera mål vi arbetar för är etablerande av kompetenscentra för sköldkörtelsjukdom med specialistmottagningar (sköldkörtelkliniker), där det samtidigt bedrivs forskning – sådana kompetenscentra för sköldkörtelsjukdom behövs, och saknas idag helt!

Sköldkörtelförbundet arbetar ideellt för att: