Vi arbetar för ökad kunskap, individanpassad vård och ett friskare liv för alla med sköldkörtelsjukdom

Därför finns vi

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, behandling och uppföljning av sköldkörtelsjukdomar. Vi arbetar för att ny forskning och kunskap ska nå ut i vården, så att varje patient får samma möjlighet till en individanpassad vård, i enlighet med patientlagen (2014:821). Vi anser att alla med sköldkörtelsjukdom har rätt till ett friskt liv! Genom att bli medlem bidrar även du till detta arbete.

Vi upplever att vården många gånger sviker sköldkörtelpatienter, som friskförklaras när blodproven ser bra ut trots att symtomen kvarstår. En del får diagnoser som depression, utmattningssyndrom eller smärtsyndrom – kanske på felaktiga grunder då man istället borde ha provat att i första hand individanpassa sköldkörtelbehandlingen. Vi uppmuntrar patienter att be sin läkare om alternativ till standardmedicineringen om symtomen kvarstår. Kunskapsbristen är stor på sina håll. Där vill vi göra skillnad!

Vi sprider kunskap, gör undersökningar, tar fram Sifo-rapporter, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen den 25 maj.

Varför vara med i Sköldkörtelförbundet?