Artikel i Kvinnors Hälsa: Hypotyreos – en dold folksjukdom

Publicerad:

440 000 personer i Sverige – varav 80 procent är kvinnor – lider av underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos), vilket oftast är en autoimmun sjukdom med stora besvär för de drabbade. Ändå har behandlingen inte utvecklats sedan 1950-talet.

– Dessutom saknas vetenskapligt underlag som visar att standardläkemedlet, Levaxin, minskar symptomen, berättar Anders Palm, ordförande i patientorganisationen Sköldkörtelförbundet.

Det enda man vet säkert är att de blodvärden man mäter för att ställa diagnos blir bättre med det läkemedel som ges. Men patientundersökningar visar att bara hälften av patienterna får en symptomförbättring. Typiska symptom kan vara extrem trötthet, koncentrationssvårigheter, depression, värk och frusenhet.

– Vi patienter känner en stor frustration kring den stora kunskapsbristen inom vården. Man är inte uppdaterade på internationell forskning och är dåligt pålästa på sjukdomen, och det sker inte någon kvalitetsuppföljning på området…

Läs den spännande fortsättningen i Kvinnors Hälsa här (distribuerad också som bilaga till Dagens Nyheter).

Mer Media & opinion