Återkommande restnoteringar drabbar sköldkörtelpatienter

Publicerad:

Patientföreningar, företrädare för vården, tjänstemän på myndigheter och politiker lyfter just nu den problematiska situationen som råder kring tillgång på läkemedel. Sverige har inte den beredskap som  behövs. För oss som patientföreträdare har detta problem varit tydligt i flera år. Vi är tacksamma för att fler nu engagerar sig i denna viktiga fråga.

Återigen är livsviktiga mediciner för sköldkörtelpatienter restnoterade. Läkemedel med sköldkörtelhormon är inte är utbytbara. Det krävs alltid ett nytt recept om man ska få ett annat preparat med samma aktiva substans (till exempel Euthyrox istället för Levaxin) eller om man behöver andra styrkor då den utskrivna styrkan saknas.

Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening, lyfte nyligen precis som vi denna utmaning i ett inlägg på DN Debatt. Han skriver: “I de flesta situationer är det just apoteken som löser det akuta läget för patienten.”

Detta är en bild vi på Sköldkörtelförbundet delar. Vi vill tacka alla farmaceuter som dagligen slår knut på sig själva för att hjälpa patienter som hamnar i denna situation. Det kan ske genom att kontakta läkare då receptet behöver skrivas om. Eller att i övrigt vägleda patienten i bristsituationen.

Även Anders Blanck, Lif, delar bilden och skrev en replik på debattartikeln. Blank skriver: “Vi ser positivt på utvidgade möjligheter för farmaceuter för byten till tillgänglig förpackningsstorlek, alternativt styrka. Vidare skulle elektroniska bipackssedlar möjliggöra att läkemedelsförpackningar vid brist kan tas in från annat land, vilket inte är tillåtet i dag utan dispens.”

Johan Andersson, enhetschef på Läkemedelsverket, gästade SVT:s Morgonstudion och lyfte frågan om restnoteringar och poängterade då att man som patient bör hämta ut läkemedel i god tid innan de tar slut. 

Läkemedelsverket vill se en obligatorisk lagerhållning och ett bättre system för att hålla koll på hur mycket läkemedel som finns i landet. Han lyfte också att prissättningen på läkemedel behöver ses över samt att sanktionsavgifter behöver införas för att stävja problemet.

Läkemedelsverkets årssammanställning visar att antalet restnoterade läkemedel ökade med 54 procent under 2022 jämfört med 2021. 

Sköldkörtelförbundet stödjer och välkomnar sjukvårdsministerns förslag om böter för de läkemedelsbolag som inte informerar/uppdaterar om sina restnoteringar. Regeringen, genom sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), skriver: 

“Läkemedelsföretag som inte i god tid informerar om att en medicin håller på att ta slut i lagren ska kunna straffas med böter. Det är ett av flera förslag för att åtgärda läkemedelsbristen.” 

Läs hela regeringens åtgärdsförslag här.

 

Sköldkörtelförbundet vill se:

 • Förstärk/uppgradera legitimationen för farmaceuter – ändra lagen och låt de lämna ut jämförbar medicin/annan styrka vid restnoteringar.
 • Säkerställ att patienterna får sitt läkemedel genom att ge en möjlighet att byta ut även ej utbytbara läkemedel för sköldkörtelhormoner vid bristsituationer.
 • Ge apoteken möjlighet att beställa och expediera utländska förpackningar av det restnoterade läkemedlet vid bristsituation.
 • Tydligare information till patienterna när restnoteringar sker.
 • Hårdare regler avseende informationsplikten för läkemedelsbolagen vid restnoteringar.

Vad gör vi som förbund:

 • Vi uppmärksammar beslutsfattare genom opinionsbildning i frågan.
 • Vi har dialog med de läkemedelsbolag som är mest relevanta för personer med sköldkörtelsjukdom både löpande och vid restnoteringar.
 • Vi informerar patienterna om restnoteringar och hur man som patient kan förbereda sig och hantera bristen på läkemedel.

Vad kan du göra som patient:

 • Hämta ut dina läkemedel i god tid. Regeringen rekommenderar att man ska ha minst en månads lager hemma.
 • 1177.se kan man logga in och se sina recept och när man kan göra nästa uttag inom högkostnadsskyddet.
 • Ha koll på lagerstatusfunktionen på Fass.se om och när ditt läkemedel är restnoterat – kanske finns det fortfarande i lager på ett annat apotek än ditt vanliga.
 • Kontakta din läkare om du behöver ett nytt recept (annan styrka eller annat preparat).
 • Håll koll på skoldkortelforbundet.se för aktuella restnoteringar (vi har löpande dialog med relevanta läkemedelsbolag).

 

Mer Media & opinion