Debattartikel från Sköldkörtelförbundet och professor Kerstin Brismar i Dagens Samhälle

Publicerad:

”Regeringens senaste satsning på patientcentrerad vård för kroniskt sjuka har misslyckats. Sjuktalen hos en halv miljon sköldkörtelsjuka är högre än hos andra med kronisk sjukdom och många fortsätter att må dåligt trots behandling. Den nya regeringen måste satsa på forskning och individanpassad vård, skriver Kerstin Brismar, professor vid Karolinska institutet och Emese Gerentsér, vice ordförande för Sköldkörtelförbundet.”

Till debattartikeln med rubriken ”Vården tar inte sköldkörtelsjuka på allvar” i Dagens Samhälle

Läkarsajten NetdoktorPro har uppmärksammat debattartikeln, och skriver:

”Debatt: Satsa på individanpassad vård för sköldkörtelsjuka
Om man tog de sköldkörtelsjuka på större allvar skulle man kunna minska lidandet för de sjuka, sänka sjukantalet, statens kostnader och på sikt belastningen på vården. Det skriver Kerstin Brismar, professor vid Karolinska institutet och Emese Gerentsér, vice ordförande för Sköldkörtelförbundet i en debattartikel i Dagens Samhälle.”

Till artikeln på NetdoktorPro

 

Mer Media & opinion Mer Förbundets påverkansarbete