Forskarstafett: Frida Hosseini Akram

Publicerad:

I samband med Internationella Sköldkörteldagen 25 maj så berättar vi tillsammans med svenska forskare om aktuell forskning på sköldkörteln. Sprid gärna så fler får ta del av alla de framsteg som forskarna gör i sin vardag.

Frida Hosseini Akram, vad forskar du om just nu?

”I min forskning har vi sett att sköldkörtelhormonet hos den gravida kvinnan har större betydelse för fertiliteten och embryots normala tillväxt och utveckling än vad man tidigare trott. Genom att kontrollera hormonvärdena hos alla sköldkörtelsjuka kvinnor som har svårt att bli gravida skulle troligtvis färre behöva behandlas för fertilitetsproblem.

I studien visade det sig att hälften av de sköldkörtelsjuka kvinnorna var medicinskt underbehandlade. Därför vore allmän screening av sköldkörtelrubbningar under tidig graviditet önskvärt. Det visar även att fertila kvinnor med hypotyreos behöver få information om att dels vara noggranna med intag av sin medicin inför en graviditet, dels att eventuellt göra justeringar av sin behandling i tidig graviditet.

Sköldkörtelhormonernas inverkan på fertilitet, graviditet och embryoutveckling behöver studeras närmare. För att kunna ge rätt vård till gravida behöver vi dessutom referensvärden från svenska gravida kvinnor.”

Frida Hosseini Akram är överläkare och medicine doktor i gynekologi och obstetrik vid Danderyds sjukhus. Hon är en av de forskare som Sköldkörtelförbundet lyfter under Sköldkörtelmånaden maj för att ge exempel på den viktiga forskning som pågår i Sverige just nu.

Mer Forskning