Förslag för alla gravida: TSH-screening och höjd gräns för när Levaxinbehandling sätts in

Publicerad:

Senast uppdaterad: 9 maj 2024

Förslaget om att alla gravida ska screenas för sköldkörtelsjukdom och att TSH-gränsen för när Levaxinbehandling bör sättas in hos gravida höjs från dagens 2,5 eller 3 (beroende på trimester) till 4, kommer från Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Svenska endokrinologföreningen och Svenska mödrahälsovårdsöverläkargruppen.

Förslaget till de uppdaterade riktlinjerna kommer att diskuteras under SFOG-veckan i slutet av augusti. Läs mer i artiklarna nedan:

Läkartidningen

Dagens Medicin

TT-nyhet

Här kan ni läsa de slutliga och fastställda riktlinjerna: Tyreoideasjukdom i samband med graviditet, Av: SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi)-RIKTLINJE från Endokrin ARG 2014, reviderad i samråd med Mhöl (Mödrahälsovårdsöverläkar)-gruppen inom SFOG och Svenska Endokrinologföreningen 2017-06-05; justerad efter diskussion under SFOG-veckan 2017, 2017-10-09 och diskussion med Ultra ARG, 2019-09-26.

Mer Forskning Mer Hälso- och sjukvård