Förslag för alla gravida: TSH-screening och höjd gräns för när Levaxinbehandling sätts in

Förslaget om att alla gravida ska screenas för sköldkörtelsjukdom och att TSH-gränsen för när Levaxinbehandling bör sättas in hos gravida höjs från dagens 2,5 eller 3 (beroende på trimester) till 4, kommer från Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Svenska endokrinologföreningen och Svenska mödrahälsovårdsöverläkargruppen.

Förslaget till de uppdaterade riktlinjerna kommer att diskuteras under SFOG-veckan i slutet av augusti. Läs mer i artiklarna nedan:

Läkartidningen

Dagens Medicin

TT-nyhet