Frågor och svar om covid-19 vaccination

Publicerad:

Just nu är det många som har frågor kring covid-19 vaccination och vad som gäller för dig som har sköldkörtelsjukdom. Sköldkörtelförbundet har samlat de vanligaste frågorna och svaren. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du läsa mer via länkarna nedan. Du kan också kontakta din behandlande läkare, endokrinolog eller vårdcentral.

Har personer med autoimmun sköldkörtelsjukdom ökad risk att få covid-19?

Nej, hittills finns det inget som tyder på att patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom, såsom Hashimotos tyreoidit och Graves sjukdom, har större risk att insjukna i covid-19 eller drabbas svårare om de smittas av covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten löper personer med immunhämmande sjukdom eller behandling högre risk för allvarlig sjukdom vid covid-19. Att ha autoimmun sköldkörtelsjukdom betyder inte att man har nedsatt immunförsvar eller inte kommer att kunna bekämpa en virusinfektion.

Bör patienter med sköldkörtelsjukdom vaccinera sig?

Samma rekommendationer gäller för patienter med stabil endokrin sjukdom som för befolkningen i övrigt. Detta inkluderar personer med autoimmun sköldkörtelsjukdom (Hashimotos tyreoidit och Graves hypertyreos) och sköldkörtelcancer. Om du tidigare har haft allergiska reaktioner bör du vara medveten om de särskilda försiktighetsåtgärder som kan behövas. (https://fragor.lakemedelsverket.se/org/lakemedelsverket/d/kan-jag-vaccinera-mig-med-vaccin-mot-covid-19-om-j/)

Jag har haft covid-19 och har antikroppar. Bör jag ändå vaccinera mig?

Ja, Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för alla som har haft covid-19, även de som har antikroppar. Du kan vaccineras så snart du har tillfrisknat helt från covid-19.

Kan jag få vaccinet om jag är gravid?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar av försiktighetsskäl att inte alla gravida vaccineras. Läkemedelsverket har godkänt vaccinerna men det finns ännu inte tillräckligt med säkerhetsdata för att kunna ge en allmän rekommendation till gravida. Behandlande läkare kan rekommendera en gravid patient vaccination om medicinska skäl finns, och efter en individuell bedömning. Det finns ingenting som tyder på att vaccination av gravida skulle vara farligt för fostret utifrån de data som hittills har rapporterats. Kunskapen inom det här området växer fram successivt, vi kommer att veta mer om en tid.

Vilka biverkningar kan man få av vaccinet?

De vanligaste biverkningarna vid vaccinering är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad) men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Dessa är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. De är oftast milda och går över efter någon dag.

Kan man få covid-19 från vaccinet?

Nej, man kan inte insjukna i covid-19 av vaccinerna. Vaccinerna innehåller inte ett fungerande virus och därmed kan man inte insjukna i covid-19 av själva vaccinet.

Kan jag själv avgöra om jag ska vaccinera mig?

Ja, alla vaccinationer är frivilliga i Sverige. Om du erbjuds vaccination mot covid-19 kommer du själv få bestämma det, utifrån tillgänglig kunskap om sjukdomen och vaccinet. Du kommer också att få information om vaccinet innan du behöver fatta beslut.

När kan jag få vaccinet?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för i vilken ordning olika grupper får vaccinera sig mot covid-19. Tidsplanen för vaccinationerna beror också på när vaccinerna levereras till Sverige.

Var kan jag vaccinera mig?

Det är regionen där du bor som ansvarar för att planera och genomföra vaccination mot covid-19. Du hittar aktuell information om vaccinationerna i din region hos 1177 Vårdguiden.

Källor och mer information:

Stötta Sköldkörtelförbundets arbete – Klicka här för att bli medlem!

Uppdaterad: 2021-02-15

Mer Hälso- och sjukvård