IVO: Flera brister bakom dödsfallet i akut binjuresvikt

Publicerad:

Läkartidningen skriver om IVO:s utredning, där man bland annat kan läsa:

”Nu togs ett TSH-prov för att kontrollera sköldkörtelns funktion. Provet var kraftigt förhöjt (168) och patenten bokades in för besök hos en specialist i endokrinologi. Denne bedömde att patienten hade en laboratoriemässigt uttalad hypotyreos och ordinerade fler prover som skulle tas några dagar senare. Patienten fick samtidigt behandling med Levaxin.”

Samt:

”Sex dagar efter provtagningen och besöket på akutmottagningen larmade närstående ambulans sedan patienten påträffats medvetslös i hemmet. Först nu uppmärksammades S-kortisolprovet som tagits sex dagar tidigare. Provet visade 18 nmol/L, att jämföra med referensvärdet 200-800 nmol/l.”

I det här fallet togs alltså ett kortisolprov vid insättningen av Levaxin – något som mycket sällan görs, även då det borde göras på rutin då det kan få katastrofala följder, vilket vi kan se här. Sorgligt nog glömde man att titta på kortisolvärdet.. Läs artikeln i sin helhet.

Mer Hälso- och sjukvård Mer Media & opinion