Kropp och Själ i P1 om att ta makten över sin sköldkörtelvård

Publicerad:

P1 har i sitt radioprogram om medicin och hälsa intervjuat flera personer om den klyfta som finns mellan sjukvården och sköldkörtelsjuka.

Kropp och Själ pratar bland andra med Nadja Öström, Sköldkörtelförbundets ordförande och Pernilla som inte träffat en läkare på fyra år med tar NDT, på temat att många patienter idag inte är nöjda med sköldkörtelvården. Istället är det många som diskuterar sinsemellan och även självmedicinerar. Vad är det som gör att många sköldkörtelsjuka känner sig inte lyssnade på och letar egna svar? Och hur svarar läkarna på patienternas upplevda brister i vården?

Lyssna på programmet genom att klicka här.

Från P1:s hemsida om programmet: ”Nästan en halv miljon människor har diagnostiserats med underfunktion i sköldkörteln och får någon typ av medicin för det. En farlig överdiagnostisering säger läkare. En stor okunskap inom vården säger patienterna. 

Kropp & Själ granskar klyftan mellan den svenska sjukvården och patienter som känner sig utelämnade åt att självmedicinera. 
Misstron mot läkare, endokrinologer och vårdcentraler är stor. På forum på nätet samlas patienterna och ger varandra råd om hur de ska tolka sina provsvar och självmedicinera.

På löpsedlarna kallas det för en dold kvinnosjukdom, hypotyreos. 
Underfunktion i sköldkörteln är vanlig hos medelålders kvinnor och symptom som trötthet, viktuppgång och koncentrationssvårigheter är vanliga. 

Gäster i programmet: Jan Calissendorff, överläkare och endokrinolog Karolinska universitetssjukhuset, Kerstin Brismar, professor och endokrinolog Karolinska institutet  Elin Maria Bergsten, utredare på läkemedelsverket.”

Mer Media & opinion