Läkemedelsverkets rapport ett hårt slag för de som inte blir friska på syntetisk medicin

Publicerad:

Läkemedelsverket har den 12 mars publicerat rapporten ”Sköldkörtelhormoner i preparat som inte är godkända läkemedel”. Sköldkörtelförbundet har i förväg fått ge feedback på denna rapport – att myndigheter hör av sig till oss för att få våra synpunkter före publicering, ser vi som något mycket positivt. LV valde att korrigera på några mindre ställen efter vår input, men valde tyvärr bort det viktigaste.

Nämligen att problematisera anledningen till att situationen med egenmedicinering uppstår! Här kan ni se de tillägg, som LV valde att inte ta med i rapporten. Dock har projektledaren skickat vidare våra synpunkter till sina kollegor, och vi hoppas att många på LV har fått läsa och får sig en tankeställare. Sköldkörtelförbundet har i efterhand även haft ett möte med delar av projektgruppen för rapporten, där vi förklarat hur situationen ser ut för alla de sköldkörtelpatienter som inte återfår sin hälsa med dagens standardpreparat. De verkade uppriktigt tagna av beskrivningen, men hävdar bestämt att en standardbehandlings bristande effekt vad gäller symtomlindring, är ett område som ligger utanför Läkemedelsverkets uppdrag.

Förbundets tillägg under Diskussion, i rapporten:

”Den stora gruppen är dock personer som inte uppnår behandlingsmålet ”att patienten ska må bra och vara symtomfri”, på dagens standardbehandling. Då det är svårt för större delen av dessa hypotyreospatienter att hitta läkare med specialkunskap om hypotyreos och hypotyreosbehandling, uppger de att de känner sig tvingade att ”ta saken i egna händer”. Av de cirka 900 patienter som genom sina läkare får licens på Nature-Throid eller annat NDT-läkemedel (natural desiccated thyroid), är det många som vittnar om att de äntligen mår bra och är symtomfria, behandlingsmål som inte standardbehandlingen levotyroxin kunde uppfylla hos dessa patienter – även om deras hormonvärden normaliserats. När möjligheten till en individanpassad vård förvägras patienter som har kvarstående symtom på sin sjukdom (ibland många och ibland svåra symtom), uppstår problemet med egenmedicinering.”

Förbundets tillägg under Slutsatser, i rapporten:

”Läkemedelsverket kommer att starta en utredning för att säkerställa att behandling med levotyroxin leder till eutyreoidism inte bara i blodbanan utan också i kroppens vävnader och i CNS, och om det inte gör det – initiera nödvändig läkemedelsutveckling på området.
Läkemedelsverket kommer också att granska godkännandet av levotyroxin 1954. Hur många studier gjordes på patienternas symtom? Vad visade dessa studier? Kan det vara så att 450 000 individer inte fungerar likadant på en och samma behandling? Och vad kan man göra för de individer som med standardbehandlingen levotyroxin inte uppnår behandlingsmålet ”må bra och bli symtomfri”?”

Klicka här för att komma till rapporten

Artiklar i Läkemedelsvärlden relaterade till rapporten:

”Vi tycker att det är viktig information”

Läkemedelsverket avråder från självmedicinering

Mer Media & opinion