Ny laktosfri formulering av Euthyrox (levotyroxin)

Publicerad:

Läkemedelsbolaget Merck AB meddelar att en ny formulering (sammansättning) av Euthyrox kommer att finnas tillgänglig på apotek från den 15 april. Den nya formuleringen är fri från laktos, som ersatts med mannitol. Citronsyra har lagts till. Både citronsyra och mannitol har tillsatts med syfte att förbättra stabiliteten av Euthyrox. Citronsyra är ett konserveringsmedel som används för att minska nedbrytningen av levotyroxin över tid.

Anledningen till byte av formulering är skärpta krav på förbättrad stabilitet av levotyroxin till 95-105% under hela hållbarhetstiden (tidigare krav 90-110%). Det innebär att koncentrationen av levotyroxin/T4 blir mer exakt både mellan tabletter under produktens hela hållbarhetstid och mellan olika tillverkningsomgångar (batcher).

Patienter som tar Euthyrox ska fortsätta att ta de nya tabletterna enligt tidigare anvisning från sin läkare. När man har bytt till den nya formuleringen ska man inte byta tillbaka till den gamla. Det finns en risk att upptaget av levotyroxin kan skilja sig åt mellan den nya och gamla formuleringen hos vissa individer, vilket är av betydelse eftersom levotyroxin har ett så kallat smalt terapeutiskt fönster (dosintervall där läkemedlet ger effekt utan att ge biverkan).

Viktigt att följa upp behandlingen

Efter byte till den nya formuleringen ska man kontakta sin läkare för uppföljning av symtom och blodprover för att säkerställa eventuella behov av dosjusteringar. Nya blodprover bör tas tidigast 4 veckor efter tablettbyte.

Cirka 1% av 470 000 svenskar som medicinerar med levotyroxin mot hypotyreos använder idag Euthyrox, som är ett alternativ till Levaxin.

Mer information om den nya formuleringen, inklusive patientinformation och brev till hälso- och sjukvården, finns publicerad på Läkemedelsverkets hemsida. Information kommer även att delas ut till patienter på apoteken när man hämtar ut sitt recept.

Mer Hälso- och sjukvård