Ny rapport från Socialstyrelsen om sköldkörtelproblematik och läkemedelsstatistik

Publicerad:

I juni publicerade Socialstyrelsen (SoS) rapporten ”Kvinnor med sköldkörtelproblematik – Redovisning av läkemedelsstatistik 2006-2017”. Delar av styrelsen hade ett möte med SoS, bl a med chefen för Nationella riktlinjer, två dagar senare. Rapporten ingår i regeringens satsning för förbättrad kvinnohälsa, och SoS fick i december 2017 direktiv från regeringen att ta fram denna rapport. I rapporten refereras det till Sköldkörtelförbundet, Sköldkörtelförbundets intressepolitiska program samt till artiklar som förbundet lyft fram under sidan ”Nyheter och Media”, på flera ställen. Att den största myndigheten för vård och omsorg i Sverige refererar till förbundet och verkligen tar det vi skrivit i vårt intressepolitiska program på allvar, ser vi som ett stort framsteg!

Rapporten innehåller mycket intressant fakta, även om faktan förstås är nedslående. Det tycker även SoS som sammanfattar rapporten med att det behövs ett kunskapsstöd på området, bl a därför att regionala skillnader i förskrivningen är stora, både vad gäller Levaxin, Liothyronin och NDT. Samt att förskrivningen har ökat mycket och den största ökningen av hypotyreos sker hos de unga, 20-40 år – där har förekomsten ökat med nästan det dubbla på 10 år(!).

SoS säger att de vill gå vidare med frågan om att få till ett kunskapsstöd för vården om hypotyreos. Om det handlar om nationella riktlinjer eller något annat stöd, är för tidigt att säga i nuläget. Först behöver SoS gå igenom den kunskap som finns på området, och det gör de bland annat med hjälp av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. SoS behöver dock få ett uppdrag från regeringen för att få resurser att kunna gå vidare med frågan – Sköldkörtelförbundet jobbar i nuläget på detta.

Mer Hälso- och sjukvård