Ny strategi ska bygga förtroende i vården

Publicerad:

Nu lanserar Sköldkörtelförbundet en helt ny varumärkesstrategi. Genom att arbeta för att stärka förtroendet för förbundet hos profession och vårdgivare ska medlemsnyttan öka. Det första steget är en ny hemsida med en egen ingång för dem som möter patienterna.

– Vår nya varumärkesstrategi handlar om att vi ska stärka relationerna med professionen och vårdgivarna. Det tror vi gynnar våra medlemmar bäst, säger Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Sköldkörtelsjukdom är en komplex sjukdom och många drabbade upplever sig ha svårt att fullt ut få hjälp av vården för sina besvär. Vårdpersonal är inte alltid medveten om den fullständiga sjukdomsbilden och dess symtom, vilket kan göra att den som är drabbad får vänta flera år innan de får en diagnos och kan påbörja en behandling.

På den nya hemsidan kommer det att finnas en undersida med generöst med forskningsbaserad kunskap för dem som träffar patienterna. Den kommer att färdigställas under hösten i samarbete med vårdgivare och profession.

– Många inom vården uppger att de saknar aktuell kunskap om sköldkörtelsjukdom. Vi hoppas att vår nya strategi leder till att vi inom kort samarbetar i frågor som behovet av kvalitetsregister och nationella riktlinjer, säger Anna Bergkvist.

I regionerna kommer förbundet även närma sig ett antal vårdgivare för att diskutera hur hemsidan kan vara till nytta för endokrinologer, ST- och AT-läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, näringsterapeuter, psykologer och andra yrkesgrupper som träffar personer med sköldkörtelsjukdom.

Sköldkörtelförbundet arbetar för ökad kunskap, individanpassad vård och ett bättre liv för alla med sköldkörtelsjukdom. Under 2021 behandlades nära en halv miljon svenskar för hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln. Det är ungefär lika många som behandlas för typ 2-diabetes, med skillnaden att kunskapen om hypotyreos är lägre och forskningen mindre omfattande.

Varumärkesstrategin och hemsidan har tagits fram av en arbetsgrupp utsedd av förbundsstyrelsen i samarbete med kommunikationsbyrån Tomorro’. I samband med lanseringen av den nya hemsidan antar Sköldkörtelförbundet en ny grafisk profil. Den har ett mera samtida uttryck och är mer lättillgänglig för sköldkörtelpatienter som ofta har nedsatt kognitiv förmåga.

Detta driver Sköldkörtelförbundet

  1. Att sköldkörtelvården ska bygga på aktuell kunskap.
  2. Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha rätt till en individanpassad behandling.
  3. Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha möjlighet till specialistvård (träffa en endokrinolog specialiserad på sköldkörtelsjukdom).
  4. Etablerande av kliniska forsknings- och kompetenscentra med specialistmottagning (sköldkörtelkliniker) för sköldkörtelrelaterade besvär.
  5. Ökad forskning på sköldkörtelområdet.
  6. Framtagande av nationella riktlinjer eller nationella vårdprogram samt ett kvalitetsregister för sköldkörtelsjukdom.
Mer Media & opinion Mer Nyheter om förbundet