Ny viktig rapport från Vårdanalys om personcentrerad vård

Publicerad:

En personcentrerad hälso- och sjukvård utgår från patientens behov, preferenser och resurser. För att kunna uppnå en personcentrerad vård behövs nya perspektiv: patienterna måste ses som medskapare, de måste få individanpassade lösningar och fragmentiseringen av vården måste ersättas av ett helhetstänk.

Vården måste gå från färdiga lösningar – att det bara finns ett sätt att behandla en viss sjukdom. Man måste använda evidensen som man har men även fråga efter patientens preferenser, önskemål och individuella behov. Vårdanalys generaldirektör Jean-Luc af Geijerstam, beskriver det som att patient och vårdpersonal lär av varandra och att patientens kunskap och erfarenheter är en viktig del i de gemensamma beslut om vård och behandling som fattas, skriver Läkartidningen.

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet. Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver tas tillvara på ett bättre sätt.

Läs mer om rapporten i Läkartidningen

Till rapporten

Mer Media & opinion