Nya patientlagen skulle leda till förbättringar – istället har det blivit sämre

Publicerad:

Patientlagen, som ska ge patienten större inflytande i vården genom att stärka och tydliggöra patientens ställning, har inte fått genomslag och inte lett till några förbättringar sedan den infördes för två år sedan – snarare har det blivit tvärtom. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

”Det är inte lagen i sig som är felet, även om myndigheten även kritiserar den på vissa punkter. Enligt rapporten handlar det snarare om att hälso- och sjukvården inte skapat förutsättningar för att den ska kunna tillämpas. Få känner till lagen, och inom vården har man dålig koll på vilka skyldigheter man har gentemot patienten. Landstingen och kommunerna har gjort för få insatser för att se till att lagen följs, och de insatser som har gjorts har bara varit koncentrerade till själva införandet av  lagen.

En annan försvårande faktor är att det finns en kultur inom hälso- och sjukvården där det inte är naturligt att sätta patienten i centrum och se hen som en aktiv samarbetspartner. Patienterna upplever inte att vården efterfrågar eller är intresserad av deras delaktighet. Enligt rapporten måste attityderna bland vårdpersonalen förändras så att det blir naturligt att patienten är delaktig, informerad och har inflytande.”

Läs fortsättningen i Läkartidningen: Bakslag för patientlagen

Läs mer i Dagens Medicin: Nya patientlagen gav inte patienterna mer inflytande

Debattartikel från Nätverket mot cancer: ”Det krävs mer än en patientlag för att stärka patientens ställning”

Enligt en undersökning som gjordes av Neuroförbundet tillsammans med läkemedelsbolaget Merck under 2015 hade bara 2 % av patienterna som svarade på enkäten blivit informerade om patientlagen vid sitt senaste vårdbesök. Bara 17 procent av de svarande har fått information om möjligheten att välja behandling, läkare och utförare av vård. Läs mer här.

 

Mer Hälso- och sjukvård Mer Media & opinion