Nyhetsinslag om att sköldkörtelmedicineringen av män ökar kraftigt

Publicerad:

Sköldkörtelmedicinering ökar kraftigt bland män var rubriken på ett pressmeddelande med länsvis statistik som Sköldkörtelförbundet gick ut med den 4 januari. Antalet svenska män som får behandling mot underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, har ökat med 75 procent sedan 2006, visar läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som Sköldkörtelförbundet har sammanställt.

Nyheten genererade flera inslag i lokalmedier, exempelvis i P4 BlekingeP4 Gotland och P4 Östergötland, samt fördjupande intervjuer i radio med ordförande Anna Bergkvist.

Nyhetsinslag:

P4 Blekinge: ”Antalet män i Blekinge som får behandling mot underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, har nästan fördubblats sedan 2006. […] Hypotyreos är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige.”
https://sverigesradio.se/avsnitt/1633324

P4 Gotland: ”Bland gotlänska män har det ökat med 48 procent, från 270 till 400 män som får hormonbeandling mot låg ämnesomsättning. Bland kvinnor har ökningen varit 33 procent enligt läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som Sköldkörtelförbundet sammanställt.” https://sverigesradio.se/avsnitt/1635878

P4 Halland: ”Sköldkörtelmedicinering ökar kraftigt bland män i Halland, detta visar statistik från Socialstyrelsen som Sköldkörtelförbundet sammanställt.”
https://sverigesradio.se/avsnitt/1633212

P4 Sörmland: ”Antalet män i Sörmland som får behandling för problem i sköldkörteln, hypotyreos, har ökat med 67 procent sedan 2006. Det visar läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som Sköldkörtelförbundet har sammanställt.”
https://sverigesradio.se/avsnitt/1636243

P4 Västmanland: ”Antalet män som fått sköldkörtelhormon i Västmanland har ökat med 58 procent sedan 2006, då Socialstyrelsen började föra register för denna typ av medicin. Bland kvinnor har antalet i länet som får sköldkörtelhormon ökat med 35 procent sedan 2006.”
https://sverigesradio.se/avsnitt/1636591

P4 Östergötland: ”Men eftersom sköldkörtelsjukdom ofta förknippas med kvinnor finns det en risk att många män inte söker eller får den vård de behöver. Det säger Katarina Nydahl som är medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet. Förbundet efterlyser därför ett nationellt vårdprogram som inkluderar både män och kvinnor.”
https://sverigesradio.se/avsnitt/1634750

Intervjuer med Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet:

Eftermiddag i P4 Gotland, 4 januari: ”I dag finns inget nationellt kvalitetsregister som följer upp den här patientgruppen, vilket gör att kunskapen är väldigt låg. Det är en patientgrupp som blir större och vi behöver veta mer för att kunna sätta in rätt insatser.” 1:09 (1 timma och 9 minuter) in i programmet börjar inslaget.
https://sverigesradio.se/avsnitt/1635882

Förmiddag i P4 Norrbotten, 5 januari: ”Sanningen är att vi vet alldeles för lite om den här ökningen. Det finns inget nationellt vårdprogram för den här gruppen och det finns heller inget kvalitetsregister som följer upp. Vi skulle behöva veta mycket, mycket mer.” 1:42 (1 timma och 42 minuter) in i programmet börjar inslaget.
https://sverigesradio.se/avsnitt/1632823

Förmiddag i P4 Östergötland, 5 januari: ”Det här är en sjukdom som drabbar en halv miljon svenskar. Men vi har inget kvalitetsregister som följer upp den här sjukdomen i dag.” 2:13 (2 timmar och 13 minuter) in i programmet börjar inslaget.
https://sverigesradio.se/avsnitt/1634763

Intervju med Johnny Kjellstenius, som berättar om sin sköldkörtelsjukdom

Förmiddag i P4 Östergötland, 11 januari: ”Jag hade en inre känsla av att något var fel, men jag fattade inte vad det var” http://p4dela.sverigesradio.se/?id=22560

Mer Media & opinion Mer Förbundets påverkansarbete