Pressmeddelande: ​Få sköldkörtelsjuka mår bra trots medicinering

Publicerad:

Ett av Sveriges mest förskrivna läkemedel, Levaxin (levotyroxin), som ges till 464 000 sköldkörtelsjuka, ger ingen eller begränsad symtomlindring hos en majoritet av patienterna. Det visar en Sifo-undersökning från 2018. Endast var tredje patient blir av med sina symtom och var fjärde får ingen symtomlindring alls. Den 25 maj är det World Thyroid Day, Internationella Sköldkörteldagen, då detta problem kommer att uppmärksammas av Sköldkörtelförbundet genom manifestationer på fyra platser i landet.

Hypotyreos, eller underfunktion i sköldkörteln, är en av Sveriges största folksjukdomar och som främst drabbar kvinnor. Symtomen är vanligtvis trötthet och utmattning, depression, minnes- och koncentrationssvårigheter, värk, viktuppgång och frusenhet. Idag medicineras drygt 465 000 personer för hypotyreos i Sverige. Så gott som alla patienter, 98 procent, får standardbehandlingen syntetiskt T4 (Levaxin eller Euthyrox) som monoterapi. Behandlingen styrs, enligt dagens vårdriktlinjer, efter ett blodvärde (TSH). När detta blodvärde är inom rätt intervall anses patienten vara välbehandlad.

En Sifo-undersökning utförd på uppdrag av Sköldkörtelförbundet under 2018, visar emellertid att var fjärde patient (25 procent) får ingen eller mycket liten symtomlindring trots behandling. 60 procent, motsvarande mer än en kvarts miljon människor, har kvarstående symtom trots behandling. Bara var tredje patient, 33 procent, blir av med sina symtom till stor del eller helt. Samtidigt visar statistik från Socialstyrelsen att endast två procent av patienterna fått prova andra alternativ när standardbehandlingen inte hjälpt.

– Undersökningen bekräftar vår bild att många fortsätter må väldigt dåligt trots att de anses vara rätt behandlade i enlighet med dagens vårdriktlinjer. Vi ser också att de flesta patienter som fått pröva andra alternativ när standardbehandlingen inte hjälpt, mår bättre och får bättre symtomlindring. Tyvärr är det en bråkdel som erbjuds den möjligheten idag, eftersom uppdaterade vårdriktlinjer saknas och kunskapen om olika behandlingsalternativ är låg. I vissa landsting är till och med alla alternativ till standardbehandlingen förbjudna, kommenterar Nadja Öström, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Det är som att ge antibiotika till någon med lunginflammation och sedan ge Alvedon om febern inte går ner, kommenterar Nadja Öström – när det enda rätta i ett sådant läge är att prova en annan typ av antibiotika.

– Hypotyreos är en växande folksjukdom, som medför stort lidande för patienter och anhöriga, och innebär stora samhällskostnader. Det är dags att våra politiker och beslutsfattare inom vården vaknar upp och tar sitt ansvar för denna bortglömda sjukdom. Med kunskap och individanpassad vård skulle ett stort lidande kunna undvikas, många komma i arbete och samhällets ohälsokostnader kunna skäras med miljardbelopp, kommenterar Nadja Öström, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden maj 2018. Totalt intervjuades 2160 personer i åldern 1679 år varav 500 uppgav att de hade hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln) samt en kontrollgrupp bestående av 836 personer med annan kronisk sjukdom och 824 ”friska” utan någon kronisk sjukdom. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Publicerad 23 maj 2019

 

Mer Media & opinion Mer Förbundets påverkansarbete