Pressmeddelande: Mer än dubbelt så hög förskrivning av blodfettsänkande läkemedel till sköldkörteldrabbade

Publicerad:

Användningen av kolesterolsänkande statiner är mer än dubbelt så hög hos personer som behandlas för underfunktion i sköldkörteln. Det visar ny läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som Sköldkörtelförbundet sammanställt. Trots detta saknas rekommendationer och rutiner inom vården för de patienter som har både förhöjda blodfetter och sköldkörtelsjukdom.

– Avsaknaden av rekommendationer och rutiner för denna patientgrupp leder till en uppenbar risk för överförskrivning av statiner. Men det innebär också att många fall inte upptäcks och att patienter inte får den behandling de är i behov av, säger Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Sköldkörtelns status är nära sammankopplad med nivåerna av kolesterol i blodet, och förhöjt kolesterol är en vanlig konsekvens av hypotyreos. Det förhöjda kolesterolet förväntas sjunka och kan återgå till normala nivåer efter behandling med levotyroxin (Levaxin/Euthyrox). Men så är inte alltid fallet.

Enligt Socialstyrelsens statistik för 2021 var andelen som behandlades med statiner mer än dubbelt så hög bland kvinnor som också behandlades för hypotyreos (21 procent respektive 9 procent), jämfört med patienter utan hypotyreosbehandling För män var motsvarande siffror 35 respektive 14 procent. Totalt handlar det om 112 700 personer som medicinerar med både statiner och levotyroxin.

Statistiken från Socialstyrelsen bekräftar flera internationella studier som visar att det är betydligt vanligare att personer som behandlas med levotyroxin för hypotyreos även behandlas med statiner.

Missar viktig behandling

Trots att samsjukligheten är vanligt förekommande sker ingen rutinmässig uppföljning av kolesterolnivåerna hos hypotyreospatienter. Inte heller vid nyupptäckt hypotyreos är det rutin att mäta blodfetterna. Det kan få som konsekvens att många fall med förhöjt kolesterol inte upptäcks och att patienter inte får den blodfettsänkande behandling de är i behov av.

Tar statiner i onödan

Ibland sätts de båda läkemedlen in samtidigt, men det finns ingen rekommendation kring eller rutin för att efter ett tag sätta ut statinerna för att se om hypotyreosbehandlingen haft effekt också på blodfetterna. Det kan få som konsekvens att personer som inte längre har behov för statiner fortsätter att ta dem i onödan, kanske livet ut.

– Förhöjda blodfetter kan leda till allvarliga komplikationer. Därför är det angeläget att öka kunskapen om sambandet hypotyreos och förhöjda blodfetter och att ta fram rekommendationer och rutiner för vården av dessa patienter. Dessutom kan statiner i vissa fall ge otrevliga biverkningar och läkemedel är inget man ska ta i onödan, säger Katarina Nydahl, medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet
anna.bergkvist@skoldkortelforbundet.se

Katarina Nydahl, medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet
katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se

Fakta om kolesterol

  1. Kolesterol är ett fettämne som är nödvändigt för cellernas funktion och för att bilda kroppens hormoner.
  2. För mycket kolesterol i blodet kan leda till fettinlagring i blodkärlen vilket leder till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.
  3. Förhöjda kolesterolnivåer behandlas med kost- och livsstilsbehandling samt blodfettsänkande läkemedel, framför allt statiner.

Fakta om hypotyreos

  1. Underfunktion i sköldkörteln, primär hypotyreos, är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna, nästan en halv miljon svenskar får behandling. Mörkertalet tros vara stort.
  2. Sköldkörteln sitter under struphuvudet på halsens framsida och tillverkar hormoner som kontrollerar kroppens ämnesomsättning. Brist på sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för låg.
  3. Vanliga symtom är trötthet, frusenhet, värk, minnesproblem och nedstämdhet.
  4. Hypotyreos behandlas genom att ersätta bristen på hormon med läkemedel som innehåller sköldkörtelhormon (Levaxin/Euthyrox). Behandlingen är oftast livslång.

Bilaga: Förskrivningsstatistik från Socialstyrelsens läkemedelsdatabas

 

Läs nyhetsartikel i Svensk Farmaci:

Hypotyreos-patienter riskerar felbehandling med statiner

 

Mer Media & opinion Mer Förbundets påverkansarbete Mer Nyheter för professionen