Satiren är verklighet för många sköldkörtelpatienter

Publicerad:

På Expressen Debatt (9/4) skriver Magnus Isacson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, en satirisk text om hur den svenska vården kan strömlinjeformas och utvecklas. Sköldkörtelförbundet välkomnar perspektivet men konstaterar att satiren är verklighet för många svenskar med folksjukdomen hypotyreos.

Vi vill tacka Magnus Isacson för att han tecknar satiren för hur primärvården skulle kunna sköta sitt uppdrag, med avstamp i Vårdanalys rapport Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv. Tyvärr är den satir han målar upp för patienter med underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, närmare sanningen än vad man skulle önska.

Han skriver att de inte ska ”komma undan med att lämna prover en gång per år, stämma av via chatt och få sitt recept förnyat. Dessa ska minsann också göra ett besök. Men om det blir för krångligt med ett fysiskt besök så räcker det faktiskt med att ett videobesök där kameran slås på ett par sekunder och man säger ’Hej, hejdå!’”

Vår erfarenhet är att det – sorgligt nog – är så här det fungerar för många med hypotyreos i dag. Patienterna blir inte kallade till de årliga återbesök de borde ha rätt till. Ordinationen kan komma i ett brev på posten utan föregående chatt, telefonsamtal eller läkarundersökning. Helt enkelt: Ingen frågar hur du mår. Och långt ifrån alla får lämna prover en gång per år vilket rekommenderas. Receptet förnyas ofta med samma dos som patienten “alltid” haft. I dag vet vi dessutom att ungefär var femte patient har symtom kvar och inte mår bra, trots standardbehandling med Levaxin.

Vi kan konstatera att primärvården i dag inte styrs på bästa sätt och att finansieringen är otillräcklig. Läkare och andra professioner bör involveras i hur styrningen utformas och Magnus måste få fler kollegor och mer tid för att träffa patienter. Administrationen är för omfattande och vi stöttar läkarnas krav på att den måste minska. Samhället måste använda allmänläkarna på ett klokt sätt.

Därutöver behöver Sveriges Kommuner och Regioner ta fram ett nationellt vårdprogram för hypotyreos, med kriterier för diagnos, behandling och uppföljning. Det skulle spara resurser och skapa effektivitet, och dessutom förbättra livet för en halv miljon personer med sköldkörtelsjukdom.

Bristen på nationell samordning är förstås i första hand en stor nackdel för den som är sjuk. Men att det saknas tydliga och forskningsbaserade riktlinjer försvårar också för Magnus Isacson och hans kollegor på Sveriges vårdcentraler, som ofta är de som möter patienterna.

Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet

Katarina Nydahl farm dr, medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet

 

Artikeln är Sköldkörtelförbundets replik på debattartikeln Svenska läkare är för lata och improduktiva, som publicerades i Expressen den 9 april 2023. Tyvärr valde Expressen att avstå från att publicera repliken med hänvisning till utrymmesskäl. Därför publicerar vi den i våra egna kanaler.

Mer Media & opinion Mer Förbundets påverkansarbete Mer Nyheter för professionen