Sköldkörtelförbundets remissvar på nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer

Sköldkörtelförbundet har nu lämnat sina synpunkter på remissversionen av det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer.

Du kan ta del av hela remissvaret med patientföreningens synpunkter och förslag på åtgärder här:

Remissvar från Sköldkörtelförbundet